Skrócona nazwa na fakturze w świetle VAT

Pytanie: Czy Spółka może posługiwać się w obrocie gospodarczym, na fakturach oraz wszelkich innych dokumentach księgowych skrótem PPH A. Sp. z o.o., zamiast pełnej firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „A.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przyjmować te dokumenty z wpisaną skróconą nazwą od swoich kontrahentów bez konieczności wystawiania korekty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 października 2018 r. (data wpływu 7 lutego 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości posługiwania się w obrocie gospodarczym, w fakturach nazwą skróconą Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2019 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości posługiwania się w obrocie gospodarczym na fakturach nazwą skróconą Spółki.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe „A.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

Firma (nazwa) Wnioskodawcy jest bardzo długa i powoduje w praktyce liczne utrudnienia. Kontrahenci często się mylą i nie wstawiają pełnej nazwy firmy, pomijają niektóre człony albo skracają je. Często bywa również tak, w szczególności w kontaktach z kontrahentem zagranicznym, że systemy do wystawiania dokumentów księgowych nie przyjmują tak dużej liczby znaków i w konsekwencji nie można podać pełnej nazwy Spółki.

Wnioskodawca dokonał zatem w formie aktu notarialnego zmiany umowy Spółki w zakresie postanowień dotyczących firmy Spółki. Zapis dotyczący firmy aktualnie brzmi:

„Firma spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „A.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ma prawo używać skrótu firmy: PPH A.Sp. z o.o., skrótu formy prawnej „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Zmiana umowy Spółki została już zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w Dziale 1, Rubryce 4, jednakże w KRS nie ma technicznej możliwości ujawnienia skrótu firmy w brzmieniu: „PPH A.Sp. z o.o.”. Rejestr nie przewiduje oddzielnej rubryki na skrót firmy. Zatem firma jaka jest ujawniona w rejestrze przedsiębiorców KRS to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „A.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wnioskodawca ujawnił również skrót firmy „PPH A.Sp. z o.o.” organom podatkowym poprzez złożenie stosownych zgłoszeń aktualizacyjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może posługiwać się w obrocie gospodarczym, na fakturach oraz wszelkich innych dokumentach księgowych skrótem PPH A.Sp. z o.o., zamiast pełnej firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „A.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przyjmować te dokumenty z wpisaną skróconą nazwą od swoich kontrahentów bez konieczności wystawiania korekty?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie miała prawo posługiwać się skróconą firmą PPH A.Sp. z o.o., zamiast pełnej firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „A.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na wystawianych przez siebie fakturach VAT oraz innych dokumentach księgowych, a także przyjmować od swoich kontrahentów takie dokumenty bez konieczności wystawiania korekty na pełne brzmienie firmy.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z przepisem art. 106e ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) jako jeden z koniecznych elementów faktury VAT ustawa wymienia „imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy”. Przepis ten nie wyklucza posługiwania się nazwą skróconą przez podatnika.

Podobnie art. 21 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1629 z późn. zm.) wskazuje na nazwę podatnika, bez wykluczenia w zakresie możliwości używania nazwy skróconej.

W ocenie Wnioskodawcy o możliwości posługiwania się skrótem firmy decyduje fakt, że możliwość taka wynikać będzie z umowy spółki, zmiana umowy Spółki w tym zakresie będzie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, a ponadto Spółka zgłosi ten fakt organowi podatkowemu przez złożenie odpowiedniego zgłoszenia aktualizującego. W taki sposób dane zawarte na fakturach oraz innych dokumentach księgowych umożliwią jednoznaczną identyfikację wnioskodawcy jako podatnika.

Firma (nazwa) skrócona, jaką podał Wnioskodawca w zgłoszeniu identyfikacyjnym dla celów podatku VAT, identyfikuje podatnika na równi tak jak nazwa pełna.

Fakt, że w rejestrze przedsiębiorców KRS nie można wpisać dodatkowej informacji w postaci skrótu firmy, nie determinuje prawa do korzystania z tego skrótu firmy, gdyż do jego stosowania uprawniają przepisy Kodeksu cywilnego - art. 43[5] § 4.

Powyższe stanowisko potwierdzają m.in. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dnia 29 maja 2013 r., nr ITPP1/443-208/13/IK oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 maja 2017 r„ nr 0111-KDIB3-2.4012.18.2017.1.MN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady wystawiania faktur uregulowane zostały w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

Faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku od towarów i usług, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

Elementy które powinna zawierać faktura, określa art. 106e ustawy o VAT.

Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy, faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Dane zawarte na fakturze muszą przede wszystkim umożliwiać jednoznaczną identyfikację stron transakcji gospodarczej, zarówno po stronie nabywcy, jak i sprzedawcy.

...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »