Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Rachunkowość: PKPiR | Pełna księgowość | Ewidencje podatkowe i księgowe

21.03.2017

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej

Zamknięcie roku wiąże się ze sporządzeniem sprawozdań finansowych. W przypadku grup kapitałowych jest możliwość przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które obejmuje zarówno dane jednostki dominującej, jak i jednostek od niej zależnych zgodnie z określonymi zasadami. Informacje te zestawione są w taki sposób, aby cała grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę.

Definicja grupy kapitałowej

Pojęcie grupy kapitałowej zdefiniowane zostało w rozdziale 4 Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) 27 jako jednostka dominująca oraz jej wszystkie jednostki zależne. Podobną definicję można znaleźć także w polskim prawie bilansowym. W art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm., dalej: uor) przez pojęcie grupy kapitałowej rozumie się jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi.

W MSR 27 zostały wyjaśnione również pojęcia jednostki dominującej oraz jednostek zależnych. Jednostka dominująca jest to jednostka gospodarcza posiadająca jedną lub więcej jednostek zależnych. Jednostka zależna jest to jednostka gospodarcza – w tym jednostka niebędąca spółką kapitałową, jak np. spółka cywilna  która jest kontrolowana przez inną jednostkę (zwaną jednostką dominującą). Zatem jednostka dominująca będąca spółką handlową sprawuje kontrolę nad jednostkami zależnymi i tworzy wraz z nimi grupę kapitałową. Do grupy kapitałowej nie mogą być natomiast zaliczane jednostki, na które można wywierać znaczący wpływ, np. jednostki stowarzyszone lub jednostki handlowe współzależne.

W prawie bilansowym wymagane jest również, by między jednostkami grupy kapitałowej istniały powiązania o charakterze kapitałowym, czyli posiadanie przez jednostkę dominującą odpowiedniego poziomu udziałów lub akcji w innych jednostkach. Zatem sprawowanie kontroli przez jednostkę dominującą ukazuje się poprzez:

 • posiadanie większości głosów w organach jednostek zależnych,
 • zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki zależnej w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych,
 • posiadanie udziałów w danej jednostce zależnej.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej

Obowiązki grupy kapitałowej opisane są w rozdziale 6 ustawy o rachunkowości. Grupa kapitałowa zobowiązana jest do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które powinno być przygotowane na podstawie sprawozdań finansowych wchodzących w skład grupy kapitałowej i zestawione w taki sposób, by cała grupa stanowiła jedną jednostkę. Wobec tego, jeżeli jednostka dominująca ma siedzibę w Polsce, to obowiązek sprawozdawczy obowiązuje zarówno jednostkę dominującą, jak i jednostki zależne i stowarzyszone wszystkich szczebli finansowych, bez względu na ich lokalizację.

Poprzez konsolidację należy rozumieć, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 45 uor, łączenie sprawozdań finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej, jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych, z uwzględnieniem niezbędnych wyłączeń i korekt. Toteż skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej powstaje w wyniku łączenia sprawozdań poszczególnych jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

W myśl art. 55 ust. 2 uor skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:

 1. skonsolidowanego bilansu,
 2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
 3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnyc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »