Składki ZUS: Zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia członków rady nadzorczej

Kwoty wypłacone członkom rady nadzorczej, którzy odbywają podróż służbową z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia rady nadzorczej w postaci kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do wysokości określonej w rozporządzeniu w sprawie należności z tytułu podróży służbowej.

 

We wniosku o interpretację spółka z o.o. wyjaśniła, że w celu wykonywania obowiązków i zadań rady nadzorczej, jej członkowie zobowiązani są w czasie swej kadencji do uczestnictwa w posiedzeniach rady, które zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej, odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się poza miejscem zamieszkania członków rady nadzorczej. W konsekwencji na posiedzenia rady członkowie muszą się przemieszczać poza miejscowość swojego miejsca zamieszkania, w związku z czym podróże te nie stanowią podróży w miejscu zamieszkania członków rady nadzorczej ani jazdy lokalnej.

Zgodnie z art. 2221 § 2 Kodeksu spółek handlowych członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady. Z dokumentów wewnętrznych spółki wynika, iż członkom rady nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez zgromadzenie wspólników. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej, spółka pokrywa także koszty związane z podróżami na posiedzenia rady nadzorczej, w tym związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem. Spółka pokrywa ww. koszty w ramach faktur wystawionych bezpośrednio na nią lub poprzez zwrot członkom rady nadzorczej poniesionych przez nich wydatków w oparciu o odpowiednie dokumenty potwierdzające.

Spółka dodała, że dokonuje zwrotu kosztów związanych z podróżami na posiedzenia rady nadzorczej na rzecz członków rady nadzorczej do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz ponad limity określone w rozporządzeniu. Członkowie rady nadzorczej mają miejsce zamieszkania w Polsce i posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świetle art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty wypłacane członkom rady nadzorczej w związku z wykonywaniem powierzonych im funkcji z tytułu przejazdu na posiedzenia rady, w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia stanowią przychody tych osób z tytułu działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o PIT i są należnościami z tytułu podróży służbowej takiej osoby.

W związku z powyższym spółka zadała pytania:

  1. czy przychody członków rady nadzorczej z tytułu zwracanych kosztów podróży, a w szczególności kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej oraz zakwaterowania i wyżywienia, związanych z udziałem w pracach rady nadzorczej, może wyłączyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne,
  2. w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy może wyłączyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne, zwracane członkom rady nadzorczej koszty podróży jedynie do wysokości określonej w rozporządzeniu w sprawie nal...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »