Składki ZUS: Zwrot kosztów dojazdu dla członków rady nadzorczej 

Należności otrzymywane przez członka rady nadzorczej jako zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie rady nadzorczej zarówno do siedziby spółki, jak i w inne miejsce gdzie odbywają się posiedzenia, naliczane zgodnie z rozporządzeniem ws. odbywania podróży służbowych oraz rozporządzeniem ws. warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

 

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że posiada radę nadzorczą (dalej: RN) powołaną do kontrolowania spółki zgodnie z zapisami prawa handlowego. Członkowie RN zostali powołani do rady przez zgromadzenie akcjonariuszy. Członków RN nie łączy ze spółką stosunek pracy ani żadna umowa cywilnoprawna. Zgodnie z zapisami statutu spółki:

  • członkowie RN wykonują swoje obowiązki osobiście,
  • udział w posiedzeniu RN jest obowiązkiem członka RN a jego nieobecność na posiedzeniu musi być usprawiedliwiona,
  • członkowie RN otrzymują wynagrodzenie za pełnienie funkcji w RN,
  • spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków rady nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie rady, koszty wykonywania samodzielnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Członkowie RN odbywają swoje posiedzenia albo w siedzibie spółki albo poza jej siedzibą - w oddziale. Na posiedzenia RN członkowie dojeżdżają z miejscowości zamieszkania różnymi środkami transportu: prywatnymi samochodami osobowymi, pociągami, autobusami. Spółka zwraca członkom RN poniesione koszty podróży na posiedzenia RN na podstawie przedstawionych dowodów ich poniesienia, w tym w szczególności biletów za przejazd pociągiem lub według rozliczenia ilości przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przejazdu samochodem osobowym niebędącym własnością spółki.

Wysokość stawki za jeden kilometr przebiegu określona została w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (dalej: rozporządzenie o stawce).

Spółka rozlicza zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia RN analogicznie jak wynagrodzenie wypłacane członkom RN z tytułu pełnionych przez nich funkcji w RN. Zwracając członkom RN koszty dojazdu na posiedzenia RN spółka nalicza podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej: podatek) od wypłacanych kwot i podatek ten potrąca z wypłacanych kwot jako płatnik tego podatku. Spółka od zwrotu kosztów przejazdu nalicza obecnie także składki na ubezpieczenie społeczne i składkę zdrowotną (dalej: składki ZUS) uznając, iż poniesione koszty dojazdu stanowią podstawę wymiaru składek ZUS.

Jednocześnie zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia RN nie stanowi w spółce kosztu uzyskania przychodu jako wydatek nie mający związku z uzyskaniem przez spółkę przychodu podatkowego oraz jako wyłączony z możliwości zaliczenia do kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ocenie spółki należności otrzymywane przez członka RN jako zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie RN zarówno do siedziby spółki, jak i w inne miejsce gdzie odbywają się posiedzenia RN, naliczane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie odbywania podróży służbowych oraz rozporządzeniem o stawce nie stanowią podstawy wymiaru składek ZUS.

Przepis § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie), wskazuje bowiem, iż w podstawie wymiaru składek ZUS nie uwzględnia się diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem pkt 17.

Dodatkowo § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia stanowi, że przepisy § 2-4 (a więc również dotyczące wyłączenia z podstawy wymiaru składek) stosu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »