Składki ZUS: Zawieszona firma, bycie komplementariuszem a ulga na start

Przedsiębiorca jako osoba rozpoczynająca wykonywanie działalności gospodarczej w ramach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia zawieszenia działalności i nie wykonująca w ramach tej działalności na rzecz byłego pracodawcy czynności wykonywanych uprzednio w ramach stosunku pracy, przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia tej działalności nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (tzw. ulga na start).

 

Przedsiębiorca we wniosku o interpretację wskazał, że obecnie jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Działalność zawieszona jest od 1 czerwca 2019 r. W związku z zawieszeniem działalności gospodarczej nie są odprowadzane żadne składki na ubezpieczenia społeczne, ani składka na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca obecnie jest także komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Jako komplementariusz odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne, z uwagi na fakt, iż był do 31 marca 2024 r. zatrudniony na podstawie umowę o pracę (zapewniającą minimalne wynagrodzenie). Od kwietnia przedsiębiorca będzie zobowiązany jako komplementariusz do płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Działalność gospodarcza w spółce komandytowo-akcyjnej jest aktywna.

Przedsiębiorca wyjaśnił, że od 1 czerwca 2024 r. odwiesi działalność gospodarczą CEIDG - upłynie wtedy okres 5 lat zawieszenia. Nie będzie miał zawartej umowy o pracę, czy umowy zlecenie. Przedsiębiorca pozostanie komplementariuszem, jednakże spółka zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej od 1 czerwca 2024 r. Przedsiębiorca nie będzie wykonywał na rzecz byłego pracodawcy, z którym stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 marca 2024 r., żadnych czynności w ramach działalności gospodarczej. Jedyna aktywność gospodarcza będzie prowadzona w ramach CEIDG - działalność prawnicza.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał:

 1. czy jest zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne z tytułu posiadania statusu komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej? (jeżeli działalność gospodarcza będzie zawieszona),
 2. czy będzie zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (upłynie 5 lat od okresu zawieszenie działalności gospodarczej).

Dodatkowo przedsiębiorca oświadczył, że od dnia zawieszenia działalności tj. od 1 czerwca 2019 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku:

 1. nie wykonywał działalności jako twórca i artysta,
 2. nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
 3. nie prowadzi! działalności w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. nie był wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnikiem spółki jawnej lub partnerskiej,
 5. był wspólnikiem spółki komandytowej,
 6. nie był akcjonariuszem prostej spółki akcyjnej wnoszącym do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług,
 7. jest komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej od 11 kwietnia 2019 r.,
 8. nie jest osobą prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Ponadto przedsiębiorca wskazał, że z dniem 1 kwietnia 2024 r. n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »