Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.04.2013

Składki ZUS: Zasiłek macierzyński i abonament medyczny

Jeżeli pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim i ojcowskim przez cały miesiąc jak również przez część miesiąca, to z uwagi na brak uregulowania tej kwestii w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania, wartość abonamentu medycznego za ten okres będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Gdańsk, dnia 19 marca 2013 r.
Znak: DI/100000/451/271/2013

Decyzja nr 121.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz. U. 2009 r., nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 14 lutego 2013 r. złożonego przez przedsiębiorcę ..., z siedzibą w ... o wydanie pisemnej interpretacji w przedmiocie ustalenia, czy wartość abonamentu medycznego w miesiącu, w którym pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim i ojcowskim i pobierają zasiłek macierzyński nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w części przypadającej za czas nieobecności w tym miesiącu.

Uzasadnienie

Dnia 26 lutego 2013 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 14 lutego 2013 r., złożony przez przedsiębiorcę ... z siedzibą w ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż objął pracowników opieką medyczną, wykupując pakiet usług medycznych, za który uiszcza opłatę w formie abonamentu. Świadczenie to nie jest obligatoryjnie, a pracownikowi nie przysługuje względem pracodawcy roszczenie o jego wypłatę. Pracownicy z wyjątkiem osób zatrudnionych na okres próbny, którym pracodawca nie przyznaje prawa do świadczenia, dobrowolnie są obejmowani abonamentem, jednocześnie nie ponosząc nawet częściowej odpłatności z tego tytułu, bowiem opieka medyczna jest w pełni finansowana przez pracodawcę. Wartość abonamentu medycznego przypadająca na jednego pracownika, jest ustalona na kwotę 40 zł i jest doliczana przez wnioskodawcę do przychodu pracownika podlegającego opodatkowaniu i stanowi również podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Objęcie pracowników opieką medyczną nie zostało uregulowane w obowiązującym u przedsiębiorcy regulaminie wynagradzania - brak jest jakiejkolwiek informacji na temat abonamentów medycznych, a w spółce nie ma też zawartych układów zbiorowych pracy.

Pakiet usług medycznych, za który spółka opłaca abonament medyczny przysługuje również pracownikom przebywającym na urlopie macierzyńskim i ojcowskim, którzy pobierają z tego tytułu zasiłek macierzyński. Wartość abonamentu medycznego przysługującego za okres, w którym pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim lub ojcowskim i pobiera z tego tytułu zasiłek macierzyński stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Na tle przedstawionego stanu faktycznego wnioskodawca powziął wątpliwość, czy wartość abonamentu medycznego w miesiącu, w którym pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim i ojcowskim, jest zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części przypadającej za czas nieobecności w tym miesiącu?

Jednocześnie wnioskodawca wyraża stanowisko, że wartość abonamentu medycznego nie podlega zwolnieniu ze składek w części przypadającej za okres, w którym pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim i ojcowskim i argumentuje, że w myśl § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.), do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społecz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »