Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

29.05.2013

Składki ZUS: Wykonywanie zlecenia na rzecz własnego pracodawcy

W świetle art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie ma znaczenia zakres wykonywanych przez pracowników umów o pracę zawartych z własnym pracodawcą i umów cywilnoprawnych zawartych z innym podmiotem świadczącym usługi na rzecz ich pracodawcy. Istotne znaczenie ma natomiast fakt, że podmiot, który ma podpisane umowy cywilnoprawne z pracownikami świadczy usługi na rzecz ich pracodawcy. Wnioskodawca wyraźnie stwierdził, że inny podmiot mający umowy z jego pracownikami obciąża go kosztem pracy tych pracowników, którzy świadczą pracę na jego rzecz, choć formalnie zatrudnia je inny podmiot - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
Lublin, dnia 15 maja 2013 r.
Znak: WPI/200000/451/589/2013

DECYZJA Nr 589/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 22.03.2013 r. przez ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń uzyskanych przez pracowników wnioskodawcy z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z innym podmiotem a wykonywanych na rzecz pracodawcy.

UZASADNIENIE

W dniu 22.04.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej co do zakresu stosowania art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wnioskodawca poinformował, iż świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - jest ... realizującym kontrakt na świadczenie takich usług zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do świadczenia usług spółka zatrudnia personel medyczny, w tym pielęgniarki i położne. Zgodnie z zawartymi umowami o pracę pielęgniarki i położne opiekują się pacjentkami działając na podstawie przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 217 z 2013 roku).

Wnioskodawca wskazał, że poza zatrudnieniem w spółce pielęgniarki i położne są również zatrudnione w innej spółce na podstawie umów cywilnoprawnych. W ramach swojej funkcji pielęgniarki i położne wykonują wyłącznie czynności edukacyjne wobec pacjentek szpitala nie sprawując przy tym bezpośredniej opieki pielęgniarskiej lub położniczej nad pacjentkami. Wnioskodawca zaznaczył, że edukacja pacjentek jest niezbędnym elementem okresu po porodzie i w znaczący sposób wpływa na stan zdrowia zarówno pacjentki jak i dziecka, co jest wynikiem stosowania właściwych procedur dotyczących opieki nad kobietą po porodzie i noworodkiem.

Wnioskodawca poinformował, że pielęgniarki i położne są zatrudnione w spółce ... na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) i otrzymują wynagrodzenie wyższe od minimalnego wynagrodzenia, którego wysokość określają odrębne przepisy.

W związku z opisanym stanem faktycznym wnioskodawca powziął wątpliwość, czy dla pielęgniarek i położnych, które są zatrudnione w spółce ... na zasadach określonych powyżej, włączając w to zakres powierzonych im obowiązków oraz dokonujących, w ramach umów cywilnoprawnych świadczeń edukacji medycznej pacjentek na rzecz innej spółki, która z kolei świadczy usługi na rzecz spółki ... będzie miał zastosowanie przepis art. 8 ust. 2a w związku z art. 4 pkt 2 lit. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, co za tym idzie czy spółka ... będzie płatnikiem składek od wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych wypłacanych pielęgniarkom i położnym?

Wnioskodawca przedstawił stanowisko w sprawie. Zdaniem wnioskodawcy zawód pielęgniarki i położnej polega na wykonywaniu zróżnicowanych czynności zależnych od bieżących potrzeb zakładu leczniczego lub pacjenta. W ocenie wnioskodawcy owo zróżnicowanie powoduje, że w czasie ograniczonym możliwą do przepracowania w ramach umowy o pracę liczbą godzin pielęgniarki nie mają możliwości właściwego edukowania pacjentek szpitala. Wnioskodawca...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »