Składki ZUS: Wycieczka dla pracownika z ZFŚS

Pracodawca może organizować imprezy okolicznościowe i integracyjne dla pracowników, finansując je ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawca może w związku z powyższym zorganizować imprezę integracyjną, okolicznościową, wycieczkę umożliwiając wszystkim udział w imprezie na równych zasadach. W przypadku, gdy w ramach takiej imprezy lub wycieczki pracodawca przewidział na rzecz uczestników dodatkowo ulgowe świadczenia lub usługi, to powinny one zostać ustalone w oparciu o kryterium socjalne - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
Lublin, dnia 10 stycznia 2014 r.
Znak: WPI/200000/451/1627/2013

DECYZJA Nr 1627/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 26 listopada 2013 r. przez ... w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przychodu jaki uzyska pracownik z tytułu uczestnictwa w wycieczce sfinansowanej ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w dniu 20 grudnia 2013 r.

W przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca wskazał, iż zorganizował wycieczkę, która w całości została sfinansowana ze środków ZFŚS. Świadczenie to mieści się w pojęciu działalności socjalnej jako rodzaj działalności na rzecz różnych form krajowego wypoczynku. Każdy z pracowników mógł skorzystać z udziału w wycieczce, zgodnie z regulaminem ZFŚS w wyjeździe mogli wziąć udział również współmałżonkowie. Jak wskazuje wnioskodawca tylko część pracowników wyraziła chęć uczestnictwa w wyjeździe, a niektórzy z pracowników skorzystali z możliwości udziału współmałżonków. Ponieważ całkowity koszt uczestnictwa każdego pracownika (oraz współmałżonków) został w całości pokryty ze środków ZFŚS, wnioskodawca wskazał, iż trudno jest zastosować w tym przypadku „kryterium socjalne”.

Ponadto wnioskodawca wskazał, iż w regulaminie posiada zapis o powszechnej dostępności na równych zasadach dla wszystkich uprawnionych w przypadku organizowania wycieczki dla pracowników. Dodatkowo przedsiębiorca wskazał, iż pracownicy, którzy uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej przez pracodawcę uzyskali przychód ze stosunku pracy, natomiast pismem złożonym w dniu 20 grudnia 2013 r. wnioskodawca poinformował, iż koszt sfinansowania współmałżonkom pracowników wycieczki z ZFŚS stanowi przychód dla pracownika ze stosunku pracy.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie wnioskodawca wskazał, iż jego zdaniem przychód uzyskany z tytułu uczestnictwa w wycieczce korzysta z wyłączenia z oskładkowania, ponieważ w podstawie wymiaru składek nie uwzględnia się świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS.

Wnioskodawca uzasadniając własne stanowisko w sprawie powołał wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 r. (sygn. akt II PK 74/08).

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »