Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

11.06.2013

Składki ZUS: Udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

Bezpłatne używanie samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników nie stanowi przychodu, o którym mówi cytowany § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bowiem nie stanowi nabycia artykułu, przedmiotu ani usługi, a jedynie polega na bezpłatnym korzystaniu z rzeczy będącej własnością pracodawcy - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Gdańsk, dnia 29 maja 2013 r.
Znak: DI/100000/451/659/2013

Decyzja nr 217.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 29 kwietnia 2013 r. przez przedsiębiorcę ... z siedzibą ..., w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości przychodów, które pracownik uzyskuje w związku z bezpłatnym udostępnieniem mu przez spółkę samochodu służbowego do celów prywatnych.

Uzasadnienie

W dniu 8 maja 2013 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek ... z siedzibą ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

Wnioskodawca w treści złożonego wniosku wskazał, iż w spółce dokonano (aneksem nr 7) wpisu do Regulaminu Wynagradzania i Premiowania (§ 6, ust. 1, pkt 7) o używaniu samochodów służbowych do celów prywatnych oraz wprowadzono regulamin „Polityka Samochodowa", gdzie wskazano, że pracownikom, których zakres lub natura pracy powoduje konieczność wykonywania zadań służbowych poza siedzibą spółki, a którym zostały powierzone przez spółkę pojazdy, przysługuje uprawnienie do bezpłatnego korzystania z tych pojazdów (przejazdów) na cele własne (osobiste). Korzystanie z tych pojazdów odbywa się na zasadach opisanych w dokumencie „Polityka samochodowa" i powinno zostać ograniczone przez pracowników do minimum.

Z treści dołączonego przez wnioskodawcę regulaminu „Polityka samochodowa" wynika, iż pracownik, któremu udostępniono samochód służbowy jest zobowiązany do składania oświadczenia o ilości przejechanych kilometrów w celach prywatnych w danym miesiącu, jednakże pracownik nie ma obowiązku składania powyższego oświadczenia, gdy wykorzystanie samochodu do celów prywatnych nie przekroczyło 400 km. Przedsiębiorca dokonuje wyceny wykorzystywania pojazdów do celów prywatnych w postaci: wartość świadczenia = ilość przejechanych kilometrów w celach prywatnych x stawka za kilometr, która jest ustalana w zależności od klasy pojazdu. Nie złożenie przez pracownika ww. oświadczenia skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie takim, jak przejechanie w celach prywatnych 400 km.

Na podstawie ww. regulacji wydano dla części pracowników samochody służbowe celem użytkowania ich zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Przychód z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych wyliczony zgodnie z regulaminem „Polityka Samochodowa" stanowi dla pracownika przychód w rozumieniu ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.: Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) w ramach stosunku pracy.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego wnioskodawca powziął wątpliwość, czy pracownikom należy ww. przychód włączyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »