Składki ZUS: Ubezpieczenie na życie oraz pakiety medyczne dla pracowników 

W przypadku, gdy wartość składki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie, grupowego ubezpieczenia na życie, programu opieki medycznej i ubezpieczenia zdrowotnego w części współfinansowanej przez pracodawcę stanowić będzie przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, zaś prawo do uzyskania tych korzyści wynikać będzie z zapisów regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu obowiązujących u przedsiębiorcy, przewidujących partycypację pracownika (choćby symboliczną) w poniesieniu kosztów nabycia tego świadczenia, to kwota ta nie będzie podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że planuje podpisać:

 • umowę o indywidualne ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • program opieki medycznej (w formie tzw. abonamentu medycznego lub grupowego),
 • ubezpieczenia zdrowotnego gwarantującego dostęp do usług medycznych w określonej sieci placówek medycznych.

Umowa indywidualnego ubezpieczenie na życie zawierana jest na czas określony. Długość okresu ubezpieczenia wskazywana jest we wniosku o zawarcie umowy, a zakres umowy ma charakter ochronny. Umowa przewiduje regularne, comiesięczne opłacanie składek przez przedsiębiorcę z
możliwością dokupienia umów dodatkowych w trakcie jej trwania tj.:

 • poważne zachorowanie,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • assistance medyczny,
 • śmierć ubezpieczonego I inne zgodnie z zakresem umowy.

Każda dodatkowa wpłata na umowę dodatkową zwiększa sumę ubezpieczenia na życie ubezpieczonego. W momencie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego w trakcie trwania polisy, umowa przewiduje wypłatę świadczenia na rzecz osoby uprawnionej, tj. ubezpieczonego lub osoby uprawnionej.

Umowa grupowego ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku i automatycznie odnawiana. Zakres umowy jest szerszy niż umowy indywidualnej i jest jej uzupełnieniem. Zawiera dodatkowe umowy tj.:

 • ubezpieczenie członków rodziny ubezpieczonego,
 • pobyt w szpitalu w wyniku wypadku i choroby.

Program opieki medycznej będzie w formie abonamentu lub polisy. Dzięki niej pracownik będzie mógł korzystać z prywatnej opieki medycznej. Program taki przewiduje możliwość objęcie ochroną również rodziny pracownika.

Zgodnie z regulaminem wynagradzania, benefity w formie umów indywidualnego ubezpieczenia na życie, grupowego ubezpieczenie na życie, program opieki medycznej będzie finansowany częściowo przez pracodawcę, a częściowo przez pracownika. Częściowa odpłatność polegać będzie na partycypowaniu pracownika w pokryciu kosztów zakupu w wysokości 1 zł, każdego z ww. świadczeń. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownicy mają możliwość dobrowolnego przystąpienia do umów ubezpieczenia na wniosek złożony u pracodawcy. Pracodawca zapewnia pracownikom do ww. korzyści materialnych na preferencyjnych warunkach. Tym samym, z regulaminu wynagrodzenia będzie wynikało uprawnienie pracowników do zakupu świadczeń, o których mowa powyżej, na preferencyjnych warunkach, tj. po cenach niższych niż detaliczne.

Wartość ww. składek będzie stanowić przychód w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Zdaniem przedsiębiorcy, wartość wyżej opisanych świadczeń w c...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »