Składki ZUS: Ubezpieczenie komunikacyjne dla pracownika

Jeżeli świadczenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, a pracownicy będą ponosić częściową odpłatność i stosowny zapis o takim uprawnieniu znajdzie się w przepisach wewnątrzzakładowych, wówczas wyłączeniu podlegać będzie wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia świadczenia, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością. Powyższe oznacza, że świadczenia w postaci ubezpieczenia komunikacyjnego dla kierowców może podlegać nieuwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników, zatem przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do opłacenia składek na ww. ubezpieczenia.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że w firmie funkcjonuje program pozapłacowy - ubezpieczenie komunikacyjne dla kierowców, do którego mogą, ale nie muszą przystępować pracownicy (ubezpieczenie skierowane do wybranej grupy pracowników - kierowców). Ubezpieczenie  finansowane jest częściowo ze środków obrotowych firmy, a częściowo przez pracownika. Zasady korzystania z ww. benefitu i współfinansowania składki są opisane w regulaminie wynagradzania.

Kwota świadczenia nie stanowi bezpośrednio przychodu ze stosunku pracy. Jest to przychód dla pracownika, ale pochodzący z innego źródła, jakim jest benefit pracowniczy w postaci ubezpieczenia komunikacyjnego dla kierowcy.

Przedsiębiorca zadał pytanie, czy w związku z partycypacją pracownika, pracodawca zwolniony jest z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od kwoty, którą pokrywa. W jego opinii, w związku z partycypacją w kosztach, jak najbardziej może być zwolniony z opłacania składek ZUS (mając odpowiednie zapisy w regulaminie).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji ZUS stwierdził:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasady opłacania tych składek regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »