Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

31.05.2013

Składki ZUS: Świadczenie w naturze dla pracownika na urlopie wychowawczym

Wartość udziału w programie sportowo - rekreacyjnym realizowanym przez firmę zewnętrzną, współfinansowanemu pracownikowi w okresie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, ponieważ prawo do tych świadczeń nie przysługuje za okres świadczenia pracy, tylko z racji przebywania na urlopie wychowawczym. W takim przypadku wartość udziału w tym nie stanowi również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu stosunku pracy - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Gdańsk, dnia 26 kwietnia 2013 r.
Znak: DI/100000/451/579/2013

Decyzja nr 174.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1147 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 5 kwietnia 2013 r. przedsiębiorcy ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ... w przedmiocie uwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, z tytułu udziału w programie ... , finansowanego pracownicy spółki przebywającej na urlopie wychowawczym.

Uzasadnienie

Dnia 19 kwietnia 2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż umożliwiła swoim pracownikom przystępowanie do programu ... Jest to program sportowo - rekreacyjny realizowany przez firmę zewnętrzną, umożliwiający pracownikom dostęp do wielu obiektów sportowo - rekreacyjnych i różnorodnych zajęć sportowych. Udział w tym programie jest dobrowolny i może do niego przystąpić każdy pracownik spółki. Opłatę za pokrycie kosztów dostępu pracowników do programu pokrywa w połowie pracodawca i w połowie pracownicy. W chwili obecnej miesięczna opłata za przystąpienie jednego pracownika do programu ... wynosi ... zł, z czego ... zł opłaty jest finansowane przez pracodawcę, a ... zł przez pracownika. Pracodawca dolicza pracownikom do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwotę ... zł jakim jest część opłaty ... finansowana przez pracodawcę, ponieważ traktuje takie świadczenie jako przychód w naturze. Od jego wartości naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na takich samych zasadach jak z tytułu wynagrodzenia za pracę w kwocie brutto, dlatego część składek finansowanych przez pracowników potrącana jest z wynagrodzenia za pracę. Wolę przystąpienia do programu wyraziła pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym i nie osiągająca żadnego wynagrodzenia od pracodawcy, wnioskodawca korzystał ze zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzenia osiągniętego przez w/w pracownicę w okresie wrzesień-październik 2011 r., po powrocie pracownicy z urlopu macierzyńskiego, który trwał w okresie od ... do ... , a przed urlopem wychowawczym, który rozpoczął się od ... i trwa nadal, zaś kolejne ... miesiące zwolnienia w myśl powyższych przepisów pracodawca wykorzysta po powrocie pracownika z urlopu wychowawczego.

Na tle powyższego stanu faktycznego wnioskodawca powziął wątpliwość, czy z tytułu przyznania pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym dopłaty ponoszonej przez pracodawcę do karty ... stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jednocześnie wnioskodawca wyraził stanowisko, że częściowe opłacanie przez pracodawcę udziału w programie ... dla pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym rodzi obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zgodnie bowiem § 2 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 roku nr 161 poz. 1106 z późn. zm.) nie stanowią podstawy wymiaru składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego. Nie wymienia się zatem w tym przepisie urlopu wychowawczego jako przesłanki pozwalającej nie naliczać składek od dokonywanych w czasie tej nieobecności wypłat wynagrodzeń.

Ponadto w przedstawionym stanie faktycznym istnieje też obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, bowiem na podstawie art. 104a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »