Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

03.09.2013

Składki ZUS: Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 20 pracowników, który nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który jednocześnie zdecyduje się na wprowadzenie dla swych pracowników korzystających z urlopu wypoczynkowego specjalnego świadczenia zobowiązany jest odprowadzić od tych składników wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne.

Takie stanowisko zajął ZUS oddział w Lublinie w interpretacji z 6 sierpnia 2013 r., znak: WPI/200000/451/1026/2013:

DECYZJA Nr 1026/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 20O4 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 19.07.2013 r. przez ... w sprawie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego świadczenia urlopowego uznaje za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.07.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż jest spółką kapitałową - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Organem uprawnionym do reprezentowania spółki jest dwuosobowy zarząd. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę przeciętnie 100 osób. W spółce funkcjonuje regulamin wynagradzania, który określa warunki wynagradzania za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą, a także zasady przyznawania tych świadczeń. Ten regulamin wynagradzania obowiązuje od 01 lutego 2008 r. Niezależnie od tego w spółce funkcjonuje regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, uzgodniony z przedstawicielami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów. Regulamin ten został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Na mocy tego regulaminu ze środków tego funduszu dofinansowany jest wypoczynek pracowników (organizowany we własnym zakresie - w tym również tzw. wczasy pod gruszą), finansowane są bony świąteczne czy też zapomogi przyznawane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych. Spółka rozważa likwidację tego funduszu (zaprzestanie tworzenia tego funduszu), a w jego miejsce wprowadzenie wypłaty dla pracowników świadczenia urlopowego (nic przekraczającego wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów).

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy wypłacane świadczenie urlopowe nie przekraczające tzw. wysokości standardowej (tj. 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie stanowiło kwotę wyższą) uprawnionym pracownikom będzie podlegało składce na ubezpieczenia społeczne - jeśli Spółka będzie nadal zatrudniać nie mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

W opinii wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym i przy aktualnie obowiązującym porządku prawnym, tylko świadczenie urlopowe wypłacane w wysokości nie wyższej niż tzw. standardowa, przez pracodawcę zatrudniającego według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników, natomiast świadczenie urlopowe wypłacane w wysokości nie wyższej niż tzw. standardowa, przez...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »