Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

03.02.2015

Składki ZUS przy prowadzeniu kilku działalności

Osoba prowadząca kilka rodzajów pozarolniczej działalności jest obejmowana obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi tylko z jednego, wybranego przez siebie rodzaju działalności. Z tytułu prowadzenia pozostałych rodzajów pozarolniczej działalności nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
Lublin, dnia 17 października 2014 r.
Znak: WPI/200000/43/1112/2014

Decyzja nr 1112/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie rozpatrując wniosek złożony w dniu 22 września 2014 r. przez przedsiębiorcę Pana ... uznaje:

  1. za prawidłowe stanowisko w części dotyczącej braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2. za nieprawidłowe stanowisko w części dotyczącej braku obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne w podwójnej wysokości w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  3. odmawia wydania interpretacji w części dotyczącej złożenia dokumentów ubezpieczeniowych.

Uzasadnienie

W dniu 22 września 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy Pana ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że ... z siedzibą w ... którego przedsiębiorcą jest ... zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy ... pod numerem ewidencyjnym ... nabyło udziały Województwa ... w spółce działającej pod firmą ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ...

Wnioskodawca wskazał, iż z przedstawionego stanu wynika, iż udziałowcem spółki o której mowa wyżej jest ... z siedzibą w ...

Nabycie udziałów spółki sfinansowane zostało z rachunku i środków przedsiębiorstwa ... Udziały stanowiące kapitał zakładowy spółki stanowią własność ... i w sporządzonych sprawozdaniach finansowych wykazywane są w aktywach bilansu ... Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że ... którego przedsiębiorcą jest ... opłaca składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

W przedstawionej sytuacji Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy kolejna firma, której udziałowcem jest ... z siedzibą w ... stanowi tytuł do ubezpieczenia, która z nich jest właściwa ewentualnie do opłacania składek oraz czy należy zgłosić „dodatkową” firmę do ubezpieczenia, której udziałowcem jest ... z siedzibą w ... . a jej właścicielem ...

W związku z przedstawionym stanem faktycznym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych pismem z dnia 25 września 2014 r. wezwał Wnioskodawcę o doprecyzowanie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku poprzez udzielenie informacji, czy Wnioskodawca jest jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ... z siedzibą w ...

Wnioskodawca uzupełniając wniosek poinformował, że ... jest właścicielem ... z siedzibą w ... a ponadto ... jest 100% udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ... z siedzibą w ...

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Zdaniem Wnioskodawcy, składki ubezpieczenia społecznego opłacane są tylko z jednego wybranego rodzaju działalności w przypadku tym opłacane są przez ... z siedzibą w ... Pozostałe rodzaje działalności nie stanowią dla niej tytułu zarówno do obowiązkowych, jak i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych. Z tego rodzaju działalności opłacana jest ponadto składka zdrowotna.

W ocenie Wnioskodawcy przedsiębiorca ... nie powinien opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne będąc udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bowiem przychody z działalności spółki uzyskuje firma działająca pod nazwą ... sp. z o.o. z siedzibą w ... a nie osoba fizyczna. Zdaniem Wnioskodawcy, opłacanie więcej niż jednej składki zdrowotnej jest naruszeniem zasad równości podwójnego opłacania składki.

Odnośnie zgłoszenia w ZUS kolejnej firmy zdaniem Wnioskodawcy, nie składu sie do ZUS dodatkowego zgłoszenia płatnika składek jak również zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to również opłacania składki zdrowotnej, która ewentualnie winna płacić spółka z o.o. z siedzibą w ...

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, ze przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

W świetle art. 4 powołanej ustawy pod pojęciem przedsiębiorcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Powołany przepis wskazuje jednoznacznie, iż podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie pisemnej interpretacji jest jedynie przedsiębiorca, za którego u...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »