Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

24.06.2014

Składki ZUS: Osoba współpracująca na etacie

Pracownicy spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. W sytuacji więc, gdy przedsiębiorca zgłosi do ubezpieczeń małżonkę zatrudnioną przez podmiot trzeci z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne, jako osobę współpracującą nie powstanie po jego stronie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Gdańsk, 30 maja 2014 r.
Znak: DI/100000/43/646/2014

Decyzja nr 208

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz.1442 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku Pana ... prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ... z dnia 22 maja 2014 r. doręczonym dnia 26 maja 2014 r. dotyczącym opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę współpracującą - małżonkę przedsiębiorcy zatrudnioną równolegle na umowę o pracę zawartą z osobą trzecią.

UZASADNIENIE

Dnia 26 maja 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 22 maja 2014 r. Pana ... prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą w formie ... która stanowi wyłączną podstawę do podlegania przez niego obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Wnioskodawca nie jest nigdzie zatrudniony na umowę o pracę, ani też nie uzyskuje przychodów z innych źródeł, aniżeli prowadzona przez niego działalność gospodarcza. Z uwagi na fakt, iż żona wnioskodawcy, pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jest również radcą prawnym i pragnie pomagać mu przy prowadzeniu jego działalności gospodarczej, wnioskodawca ma zamiar zarejestrować ją do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, jako osobę z nim współpracującą. Żona wnioskodawcy jest obecnie i w okresie współpracy z wnioskodawcą będzie również równolegle zatrudniona w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem w wysokości wyższej, aniżeli płaca minimalna i nie uzyskuje oraz nie będzie uzyskiwać przychodów z innych źródeł aniżeli wspomniana umowa o pracę. Współpraca żony wnioskodawcy z wnioskodawcą odbywać się będzie nieodpłatnie tak, iż nie będzie ona uzyskiwała z tego tytułu od wnioskodawcy żadnych przychodów. Dodatkowo żona wnioskodawcy nie będzie w ramach współpracy z wnioskodawcą składała wniosku o dobrowolne objęcie jej ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów aniżeli wykonywana przez nią umowa o pracę.

Wnioskodawca ma wątpliwość czy w opisanych okolicznościach, w związku z rejestracją żony jako osoby z nim współpracującej i podjęciem z nią tej współpracy będzie on miał - jako finansujący oraz płatnik składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne osoby współpracującej - obowiązek uiszczania w okresie współpracy z żoną składek na jej ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne z tytułu podjęcia tej współpracy. Przedsiębiorca wskazuje, iż pytanie odnośnie obowiązku uiszczania przez wnioskodawcę składki zdrowotnej z tytułu współpracy z żoną nie dotyczy obowiązku podlegania przez nią ubezpieczeniu zdrowotnemu, lecz ewentualnie ciążącego na wnioskodawcy obowiązku zapłaty składki z tego tytułu tj. sprawy z zakresu wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zgodnie z art. 109 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należą do właściwości organów ubezpieczeń społecznych.

Zdaniem wnioskodawcy, w świetle obowiązujących przepisów, w opisanych we wniosku okolicznościach,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »