Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

14.05.2013

Składki ZUS: Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia

Wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlegają zarówno świadczenia przysługujące na podstawie przepisów prawa pracy, jak i inne odprawy, odszkodowania, rekompensaty wypłacone pracownikowi z tego tytułu, ustalone drogą dobrowolnych porozumień pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi, te które wynikają z układów zbiorowych pracy oraz ustalone na podstawie umowy z konkretnym pracownikiem. Koniecznym warunkiem wyłączenia takiego świadczenia z podstawy wymiaru składek jest bezpośredni związek pomiędzy wypłatą świadczenia, a rozwiązaniem stosunku pracy, natomiast bez znaczenia pozostaje jego wysokość - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
Lublin, dnia 22 kwietnia 2013 r.
Znak: WPI/200000/451/507/2013

Decyzja nr 507/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn, zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 11.04.2013 r. przez przedsiębiorcę: ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wypłaconych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia w związku z rozwiązaniem na mocy porozumienia stron stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Uzasadnienie

W dniu 11.04.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż w obliczu zmian organizacyjnych oraz wiążącej się z nimi restrukturyzacji zatrudnienia w spółce dochodzi do likwidacji stanowisk pracy. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników następuje na podstawie składanych pracownikom wypowiedzeń umów o pracę lub zawieranych z nimi porozumień w sprawie rozwiązania umowy o pracę.

W sytuacji gdy spółka zawiera z pracownikiem porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, stosunek pracy ustaje z datą wcześniejszą niż wynikałoby to z przewidzianego w przepisach prawa, przysługującego pracownikowi okresu wypowiedzenia. Niejako dochodzi zatem do faktycznego skrócenia lub całkowitego braku okresu wypowiedzenia umowy o pracę. W związku z powyższym strony w treści porozumienia zawierają klauzulę o wypłacie przez spółkę na rzecz pracownika odszkodowania, przy czym niejednokrotnie odszkodowanie to jest wyższe niż wynagrodzenie jakie przysługiwałoby pracownikowi w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Wypłacane pracownikowi odszkodowanie ma na celu rekompensatę za brak możliwości osiągania wynagrodzenia w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy o pracę. Jest ponadto świadczeniem, które umożliwia pracownikowi zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w sytuacji nagłej utraty źródła dochodu.

W związku z powyższym - w kontekście odszkodowań wypłacanych na mocy porozumienia stron - wnioskodawca powziął wątpliwość w kwestii interpretacji § 2 ust, 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wnioskodawca zauważył, że zgodnie z wskazanym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Zdaniem spółki, w przedstawionym powyżej stanie faktycznym nie zachodzą podstawy do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłacanych pracownikom odszkodowań.

Przepis § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. W sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zdaniem spółki jasno wskazuje, iż podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody stanowiące odprawy, odszkodowania lub rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu rozwiązania stosunku pracy jeżeli m.in. przyczyny rozwiązania stosunku pracy leżą po stronie pracodawcy lub stanowią odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę. Niewątpliwie likwidacja stanowiska pracy jest sytuacją, w której pracownik traci pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Wnioskodawca wskazał, że na mocy art. 36.1 Kodeksu pracy pracodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia pracownikow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »