Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

13.09.2021

Składki ZUS: Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji dla byłego menedżera

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłączone są odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w Kodeksie pracy. Z uwagi na fakt, iż zakaz konkurencji został uregulowany w Kodeksie pracy to powołane przepisy nie znajdą zastosowania do umów cywilnoprawnych podlegających rządom Kodeksu cywilnego, czy też innych umów o świadczenie usług.

We wniosku o interpretację spółka z o.o. wskazała, że w czerwcu 2018 r. została zawarta z Prezesem Zarządu umowa o świadczenie usług zarządzania (umowa nienazwana, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia), zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy kominowej, określała wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego, kwestie odpraw i odszkodowań, które może zarządzający otrzymać po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania. W umowie zostały również określone warunki wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu umowy. Umowa podlegała składkom społecznym i zdrowotnym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W czerwcu 2021 r. upłynął okres kadencji (pełnienia funkcji Prezesa Zarządu). Zgodnie z zapisami umowy o świadczenie usług zarządzania Prezes ma przestrzegać przez okres 6-ciu miesięcy zakazu konkurencji. W zamian za to spółka wypłaci odszkodowanie w wysokości 6-krotności jego stałego wynagrodzenia w 6-ciu równych ratach.

Zdaniem spółki umowa o świadczenie usług jest umową, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji wypłacone byłemu Prezesowi Zarządu będzie stanowić dla niego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany przez zleceniobiorcę z tytułu działalności wykonywanej osobiście.

Spółka ma jednak wątpliwość, czy przychód z wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji nie powinien zostać wyłączony z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych ZUS, mając na uwadze, że odszkodowanie wypłacane jest członkowi zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, która powołuje się w art. 8 ust. 2 na przepisy Kodeksu pracy.

Zdaniem spółki, skoro odszkodowanie o zakazie konkurencji nie jest wymienione w zamkniętym katalogu przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w Sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2 ust. 1 pkt 4 to stanowić będzie również podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wskazany przepis w sposób wyraźny odwołuje się do umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 1012 Kodeksu pracy, czyli wyraźnie jest mowa o umowie o pracę. Brak jest podstaw do zastosowania tego wyłączenia do umów o świadczenie usług zarządzania. W konsekwencji oznacza to, iż kwota odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji wypłacanego osobom, z którymi rozwiązano umowę o świadczenie usług na podstawie kontraktu menedżerskiego stanowi również podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznał stanowisko za nieprawidłowe:

Co do zasady umowa o świadczenie usług zarządzania - kontrakt menedżerski, jest w istocie umową nienazwaną o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia. Osoba zarządzająca z tytułu wykonywania kontraktu menedżerskiego stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - w okresie od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania zarządu do dnia jej rozwiązania lub wyg...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »