Składki ZUS od premii regulaminowej

Premia regulaminowa jako składnik wynagrodzenia stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników. Premia ta będzie również stanowić podstawę wymiaru składek, gdy z regulaminu wynagradzania nie wynika prawo pracownika do premii w okresie w którym pobiera wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne.

 

Przedsiębiorca wskazał we wniosku o interpretację, że planuje wprowadzić poniższe zapisy regulaminu wynagradzania:

"1. U pracodawcy obowiązuje czasowo-premiowy oraz czasowo-prowizyjny system wynagradzania.

2. W przypadku zadaniowego czasu pracy premia regulaminowa jest naliczana w powiązaniu z osiągniętą przez pracownika marżą, a nieobecnością pracownika w pracy. Premia ta nie stanowi podstawy wymiaru składek ani na ubezpieczenie społeczne, ani na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze określone stawką miesięczną, dodatki do wynagrodzenia oraz premię przyznawaną za wyniki w pracy.".

W uzupełnieniu wniosku dodał, że pracownikom będą przyznawane premie regulaminowe, które będą przychodem ze stosunku pracy. Premia będzie zależała od osiągniętego wyniku finansowego na danym stanowisku przez pracownika i nie będzie miała charakteru premii uznaniowej.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy może nie naliczać składek ZUS od wypłaconej premii. Jego zdaniem, wypłacona premia regulaminowa za czas absencji chorobowej oraz za okresy kiedy pracownik nie choruje, korzysta ze zwolnienie naliczenia składek ZUS za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji wskazał:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zasady opłacania tych składek regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

  1. przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szcz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »