Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

12.02.2014

Składki ZUS: Niania na dodatkowej umowie zlecenia

W przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń umowy uaktywniającej z umową zlecenia zastosowanie znajdzie przepis art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu umowy uaktywniającej i umowy zlecenia jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Gdańsk, dnia 28 stycznia 2014 r.
Znak: DI/100000/451/1684/2013

Decyzja nr 22

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku: stanowisko zawarte we wniosku z dnia 06 grudnia 2013 r. doręczonym dnia 09 grudnia 2013 r. (uzupełnionym dnia 03 stycznia 2014 r.) przez przedsiębiorcę ... w części dotyczącej:

  • braku obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia przez osobę, która dodatkowo zawarła z innym podmiotem umowę uaktywniającą jako niania uznaje za prawidłowe,
  • ustalenia czy osoba, z którą wnioskodawca podpisał umowę zlecenia może wybrać tytuł do ubezpieczeń społecznych i na swój wniosek podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy uaktywniającej, odmawia wydania interpretacji.

Uzasadnienie

Dnia 09 grudnia 2013 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ... wpłynął wniosek przedsiębiorcy: ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 grudnia 2013 r. doręczonym dnia 03 stycznia 2014 r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, iż podpisał umowę zlecenia z osobą, która dodatkowo ma zawarta z innym podmiotem umowę uaktywniającą jako niania.

Z umowy uaktywniającej osoba ta podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W tym stanie faktycznym, wnioskodawca powziął wątpliwości, czy z umowy zlecenia może opłacać za tą osobę wyłącznie składkę zdrowotną oraz czy ubezpieczona może wybrać umowę, z której chce podlegać ubezpieczeniom społecznym.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż osoba ta może wybrać tytuł do ubezpieczeń społecznych czyli na swój wniosek może podlegać ubezpieczeniom społecznym z umowy uaktywniającej, natomiast z tytułu umowy zlecenia zawartej z wnioskodawcą, osoba ta będzie podlegać wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W piśmie z dnia 30 grudnia 2014 r. stanowiącym uzupełnienie do wniosku wnioskodawca wskazał, iż z wnioskiem występuje we własnym imieniu firma ... w przedmiocie ustalenia na jakie ubezpieczenia spółka ta jest zobowiązana i odprowadzać składki od umowy zlecenia zawartej z osobą, która ma dodatkowo zawartą umowę uaktywniającą.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie interpretacji w sprawie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia przez osobę, która zawarła umowę uaktywniającą jako niania uznać należy za prawidłowe.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Zgodnie natomiast z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami z nimi współpracującymi (o ile nie są uczniami gimnazjów, szkól ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studentami do ukończenia 26 roku życia).

Osoba wykonująca prace na podstawie umowy zlec...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »