Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

06.11.2013

Składki ZUS: Kryterium socjalne przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS

Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznane w oparciu o kryterium dochodowe mogą być zwolnione z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie § 2 ust 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
Lublin, dnia 9 lipca 2013 r.
Znak: WPI/200000/451/878/2013

DECYZJA Nr 878/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie:

 1. uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 21.06.2012 r. przez przedsiębiorcę ... Sp. z o.o. w sprawie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników uprawnionych do korzystania z jednorazowego dofinansowania do urlopu wypoczynkowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 2. odmawia wydania pisemnej interpretacji w przedmiocie potwierdzenia prawidłowości sposobu podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2013 i kolejne lata.

UZASADNIENIE

W dniu 21.06.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął kompletny wniosek płatnika ... Sp. z o.o. o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z przepisami został u niego utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS). Wnioskodawca poinformował, że w związku z pewnymi wątpliwościami dotyczącymi podziału środków z ZFŚS, w dniu 28.05.2013 r. wprowadził nowe zasady podziału środków z ZFŚS. Wnioskodawca pragnie upewnić się. jak wskazuje we wniosku o interpretację, że ten nowy sposób jest zgodny z przepisami.

Wnioskodawca podał, że w świetle nowych zasad, podział środków funduszu na rok 2013 i kolejne lata został ustalony w następujący sposób:

1. Dofinansowanie do urlopów wypoczynkowych

W danym roku jednorazowe dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wysokość dofinansowania będzie ustalana zgodnie z poniższymi kryteriami.

Wnioskodawca podał, że dochód na członka rodziny:

 • Do 2 000 PLN - dofinansowanie 1 100 PLN brutto,
 • 2 000,01 - 3 000.00 PLN - dofinansowanie 1 000 PLN brutto,
 • 3 000,01 - 4 000,00 PLN - dofinansowanie 900 PLN brutto,
 • Powyżej 4 000 PLN - dofinansowanie 800 PLN brutto.

Wnioskodawca wskazał, że przez członka rodziny rozumie się następujące osoby:

 1. dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku.
 2. małżonka.

Dochód na członka rodziny jest rozumiany jako suma zarobków członków rodziny podzielona przez liczbę członków rodziny.

Wnioskodawca wskazał, że w celu uzyskania dofinansowania do urlopu wypoczynkowego pracownicy ... Sp. z o.o. są zobowiązani do złożenia wniosku wraz z oświadczeniem o średnich dochodach brutto na członka rodziny za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia pisma. Wnioskodawca wskazał, że wniosek wraz z oświadczeniem należy złożyć w miesiącu w którym wykorzystany został urlop lub w miesiącu następnym.

Wnioskodawca poinformował, że wypłata dofinansowania zostanie dokonana razem z wynagrodzeniem zasadniczym w kolejnym miesiącu po dacie otrzymania wniosku wraz z oświadczeniem.

Wnioskodawca wskazał, że pracownicy, którzy wykorzystali urlop wypoczynkowy w wymiarze co najmniej 14 kolejnych kalendarzowych dni w roku 2013 przed wejściem w życie przedmiotowego aneksu powinni złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z oświadczeniem w terminie do 31.07.2013 r.

2. Pozostałe środki

Wnioskodawca wskazał, że pozostałe środki zostaną przeznaczone na pomoc w sytuacjach losowych.

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem wniosku i wątpliwości wnio...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »