Składki ZUS: Imprezy integracyjne dla pracowników ze środków ZFŚS

W związku ze stwierdzeniem przedsiębiorcy, iż wartość korzyści wynikających z udziału w imprezach i wyjazdach sportowo-rekreacyjnych oraz imprezach kulturalno-oświatowych o charakterze integracyjnym nie stanowi przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ustawy o PIT, stwierdzić należy, iż w takiej sytuacji brak będzie obowiązku odprowadzania od ich wartości składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia zawsze stanowi bowiem przychód osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Gdańsk, dnia 16 maja 2016 r.
DI/100000/43/507/2016

DECYZJA NR 219

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121, ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy ... S. A. z siedzibą w ... z dnia 28 kwietnia 2016 r., doręczonym w dniu 5 maja 2016 r., dotyczącym obowiązku uwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników wartości korzyści wynikających z udziału w imprezach i wyjazdach sportowo-rekreacyjnych oraz imprezach kulturalno-oświatowych o charakterze integracyjnym, w sytuacji gdy udział ten nie stanowi przychodu pracownika uzyskanego z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

UZASADNIENIE

Dnia 5 maja 2016 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 28 kwietnia 2016 r. złożony przez przedsiębiorcę ... S. A. z siedzibą w ... Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego wskazał, iż zamierza organizować imprezy i wyjazdy sportowo-rekreacyjne lub imprezy kulturalno-oświatowe dla swoich pracowników. Przykładowo będą to:

  • wyjazd sportowo-rekreacyjny w góry - obejmujący przykładowo: nocleg, wyżywienie, rezerwację karnetów narciarskich, przejazd autokarem lub pociągiem, opiekę instruktorów podczas pobytu na stoku, turniej curlingu lub podobny, ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdu,
  • spotkanie w restauracji lub klubie dla pracowników lub pracowników i innych uprawnionych osób połączone z imprezą sportową, kulturalną lub rekreacyjną,
  • spotkanie kulturalno-rekreacyjne dla dzieci - obejmujące wynajem sali, zabawy, konkursy, pokaz np. iluzjonisty, poczęstunek itp.
  • wycieczka po ... z przewodnikiem - omawiającym zabytki, historię miasta itp.

Jak wskazuje spółka, całość kosztów uczestnictwa pracowników i innych uprawnionych osób (współmałżonek, partner życiowy, dzieci) w tych imprezach/wyjazdach pokrywana ma być ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej ZFŚS), przy czym odpowiednie postanowienia dotyczące realizacji świadczeń na zasadzie powszechnej dostępności i na równych zasadach dla wszystkich uprawnionych zostaną zawarte w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wnioskodawcy.

Spółka podaje, iż koszty uczestnictwa będą obejmować: koszty podróży, koszty zakwaterowania (jeżeli wyjazd jest dłuższy niż jednodniowy), koszty posiłków, koszty imprez, wycieczek itp. Faktury, które będzie otrzymywać wnioskodawca dotyczyć będą łącznie całego kosztu imprezy (na fakturach mogą być wyodrębnione elementy składowe imprezy), przy czym w żadnym wypadku koszt ten nie będzie dzielony przez wynajętą do organizacji firmę na poszczególnych uczestników.

W dniu ... 2016 r. Minister Finansów reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w ... wydał wnioskodawcy indywidualną interpretację prawa podatkowego (sygnatura ...), w której uznał, że w przypadku organizowania imprez wymienionych powyżej nie powstaje dla pracowników przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak podaje przedsiębiorca, w uzasadnieniu powołanej interpretacji Minister Finansów stwierdził m. in.: „Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że w przypadku zorganizowania imprez czy wyjazdów sportowo-rekreacyjnych lub imprez kulturalno-oświatowych, o charakterze integracyjnym dla pracowników na zasadzie powszechnej dostępności i na równych zasadach, nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Nie będzie bowiem spełnione kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści). Skoro impreza czy wyjazd będzie miał charakter ogólnodostępny dla wszystkich pracowników, to mimo, że udział w wycieczce będzie dobrowolny, po stronie pracowników nie wystąpi korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie wyjazd bądź impreza organizowana i finansowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Udział w wyjeździe lub imprezie organizowanej przez pracodawcę nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika także z tego powodu, że brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich pracowników - przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. Bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia nie można bowiem określić wysokości przychodu. W świetle powyższego należy uznać, że udział pracowników w opisanych imprezach i wyjazdach sportowo-rekreacyjnych oraz imprezach kulturalno-oświatowych o charakterze integracyjnym nie będzie stanowił dla pracowników przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. W konsekwencji również na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika z tego tytułu."

Przedsiębiorca wskazuje, że w cytowanej interpretacji Minister Finansów rozstrzygał w istniejącym stanie faktycznym, w którym wymienione powyżej świadczenia były finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w sposób zróżnicowany w zależności od sytuacji życiowej, finansowej i rodzinnej pracownika, ale powyższe rozstrzygnięcie jest generalne i odnosi się do każdej sytuacji finansowania tych świadczeń przez pracodawcę.

W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym, wnioskodawca sformułował pytanie czy będzie on miał obowiązek uwzględniać w podstawie wymiaru składek na ubezp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »