Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

16.09.2016

Składki ZUS emeryta po zmianach. Zbieg tytułów ubezpieczeń: Umowa o pracę i zlecenie

Jeśli zleceniobiorca ze stosunku pracy u innego pracodawcy ma w umowie o pracę zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie lub też w razie braku zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia uzyskuje podstawę wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia z zawartej umowy zlecenia, nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne co wynika z art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W innym przypadku, gdy brak jest powyższego warunku istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe również z umowy zlecenia - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
Lublin, dnia 5 maja 2016 r.
WPI/200000/43/422/2016

Decyzja nr 422/2016

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 12 kwietnia 2016 r. przez wnioskodawcę w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia zawartej z emerytem, który równocześnie jest zatrudniony w innym podmiocie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Uzasadnienie

W dniu 12 kwietnia 2016 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca poinformował, że przy prowadzeniu działalności gospodarczej zatrudnia na umowę zlecenia emeryta z wynagrodzeniem niższym niż minimalne wynagrodzenie. Wynagrodzenie ustalone jest w kwocie ... zł brutto za każde półrocze i jest wypłacane dwa razy w miesiącach czerwiec i grudzień. Emeryt dodatkowo pracuje na umowę o pracę w innej firmie, który to pracodawca płaci składki na ubezpieczenie społeczne.

Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji indywidualnej czy w opisanym stanie faktycznym, mając na uwadze stan prawny obowiązujący od 01.01.2016 r. wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej z emerytem.

W dniu 14.04 2016 r. Zakład wezwał wnioskodawcę o uzupełnienie stanu faktycznego wniosku o interpretację poprzez wskazanie, czy emeryt w umowie o pracę, którą wykonuje na rzecz innego podmiotu ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę lub czy z tytułu tej umowy uzyskuje podstawę wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W odpowiedzi na wezwanie złożonej w dniu 28.04.2016 r. wnioskodawca poinformował, że emeryt zatrudniony w kancelarii na umowę zlecenia, w firmie, w której pracuje na umowę o pracę nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia ani z tytułu tej umowy o pracę nie uzyskuje podstawy wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie:

Zdaniem wnioskodawcy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 Nr 137 poz. 887 z późn. zm.) w przypadku wnioskodawcy, takiego obowiązku nie ma z uwagi na występującą sprzeczność przepisu art. 9 ust. 2c ww. ustawy nakazującego naliczać składki na ubezpieczenie społeczne emerytom, obowiązującym od 01.01.2016 r. z przepisem art. 9 ust. 4a wymienionej ustawy zwalniającym od takiego obowiązku.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »