Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

24.05.2013

Składki ZUS: Dodatkowe świadczenia wynikające z układów zbiorowych pracy

Ekwiwalent pieniężny wypłacany zamiast poczęstunku z okazji ustalonego w spółce Dnia ... nie podlega zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako świadczenie przyznawane z tytułu uroczystych dni, jak tradycyjne "barbórkowe". Świadczenie pieniężne może podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek tylko w sytuacji, gdy stanowi ekwiwalent świadczenia w naturze, prawo honorowe i symboliczne przysługujące z tytułu uroczystego dnia. Fakt otrzymania świadczenia przez pracowników powinien mieć więc podłoże w tradycji, a świadczenie powinno być pewną formą prawa honorowego przynależnego określonej grupie zawodowej - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
Lublin, dnia 29 kwietnia 2013 r.
Znak: WPI/200000/451/479/2013

Decyzja nr 479/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 08.04.2013 r. przez ... Spółka z o.o. w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwoty ekwiwalentu pieniężnego za zorganizowanie poczęstunku z okazji ustalonego w spółce Dnia ...

Uzasadnienie

W dniu 08.04.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy ... Sp. z o.o. o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca poinformował, iż w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy z dnia ...04.2011 r. zawarł zapis: „Spółka zapewni pracownikom poczęstunek z okazji Dnia ... w ekwiwalencie pieniężnym naliczonym w kwocie 15% minimalnego wynagrodzenia". Dzień ... , zgodnie z ustaleniami ze związkami zawodowymi działającymi w spółce, w porozumieniu z dnia ...05.2011 r. w sprawie ustalenia Dnia ..., obchodzony jest w trzeci piątek maja każdego roku kalendarzowego.

Wnioskodawca poinformował, że ponieważ zorganizowanie poczęstunku dla wszystkich pracowników w spółce jest utrudnione z uwagi na ciągłość usług i pracę w systemie czterobrygadowym oraz prowadzenie działalności w czterech lokalizacjach na terenie miasta znacznie oddalonych od siebie, pracodawca chcąc by wszyscy pracownicy mieli możliwość uczcić ten dzień wypłaca ekwiwalent pieniężny, za który pracownicy mają zorganizować poczęstunek we własnym zakresie. Ekwiwalent pieniężny za zorganizowanie poczęstunku wypłacany jest wszystkim pracownikom w jednakowej wysokości, a jedynym kryterium wypłaty jest pozostawanie w stosunku pracy w tym dniu. Ponadto w dniu określonym w spółce jako Dzień ... kierownictwo spółki spotyka się z pracownikami w poszczególnych zakładach na terenie miasta w wyznaczonych godzinach.

W związku z powyższym wnioskodawca powziął wątpliwość czy poczęstunek z okazji Dnia ... w ekwiwalencie pieniężnym naliczonym w kwocie 15% minimalnego wynagrodzenia nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie § 2 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zdaniem wnioskodawcy wskazany ekwiwalent nic stanowi podstawy wymiaru składek.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązujący...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »