Składki ZUS: Dobrowolna odprawa wypłacona w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Wypłacana pracownikowi, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, dobrowolna odprawa pieniężna nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Tym samym odprawa ta również nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne - stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej.

 

Przedsiębiorca we wniosku o interpretację wyjaśnił, że podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z jednym ze swoich pracowników doręczając mu wypowiedzenie rozwiązujące umowę o pracę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy. Jednak w następstwie negocjacji pracownika z pracodawcą tenże postanowił wycofać wypowiedzenie i rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na warunkach wspólnie zawartej ugody skutkującej rozwiązaniem umowy o pracę art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

W ramach porozumienia strony zgodnie oświadczyły m.in. w ramach wzajemnych ustępstw związanych z rozwiązaniem umowy o pracę stron, że pracodawca zapłaci na rzecz pracownika (ponad wynagrodzenie przysługujące pracownikowi z tytułu świadczenia pracy do dnia rozwiązania umowy o pracę) tytułem dobrowolnej odprawy łączną kwotę stanowiącą równowartość czterech wynagrodzeń przysługujących pracownikowi na podstawie umowy o pracę.

Zawierając ugodę strony zgodnie ustaliły, że przyczyna rozwiązania umowy o pracę nie leży po stronie pracodawcy. Wypłata odprawy pieniężnej nie wynika z przepisów prawa w tym regulaminu wynagradzania obowiązującego u pracodawcy. Zamiarem pracodawcy jest wypłacenie pracownikowi odprawy pieniężnej, która jest w bezpośrednim i nierozerwalnym związku z faktem rozwiązania stosunku pracy.

Przedsiębiorca dodał, że jednorazowa czteromiesięczna odprawa stanowi przychód z tytułu stosunku pracy w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wypłacona odprawa jest ściśle powiązana z ustaniem stosunku pracy i ma rekompensować utratę zatrudnienia. Wolą pracodawcy nie jest zabezpieczenie się przed innymi, ewentualnymi roszczeniami wynikającymi ze stosunku pracy.

W ocenie przedsiębiorcy jednorazowa czteromiesięczna odprawa, którą zamierza wypłacić pracownikowi z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie ugody będzie korzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawy wymiaru składek nie powinna stanowić podstawy wymiaru składek.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zagadnienia dotyczące obowiązku opłacania i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulowane są za pośrednictwem przepisów u...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »