Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

02.08.2013

Składki ZUS: Diety z tytułu podróży służbowych zleceniobiorcy

Jeśli w umowie zlecenia znajdują się zapisy, w których przewidziana jest możliwość wykonywania usług poza granicami kraju i w związku z tym zwrot wydatków związanych z wykonywaniem usług poza granicami kraju w formie diet za każdy dzień świadczenia usług za każdy dzień pobytu poza granicą, to diety te nie stanowią podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia do wysokości określonej w rozporządzeniu ws. podróży służbowych - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r.
Znak: DI/100000/451/1035/2013

Decyzja nr 309

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010, nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2009, nr 205 poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku ... prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ... z dnia 18 lipca 2013 r. doręczonego dnia 23 lipca 2013 r. w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem przez zleceniobiorców usług na terenie Unii Europejskiej (głównie na terenie Wielkiej Brytanii), w formie diety za każdy dzień świadczenia usług z zastrzeżeniem, iż w sprawie ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167).

Uzasadnienie

Dnia 23 lipca 2013 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez ... prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

... wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą obejmującą także świadczenie usług stolarskich, produkcję z montażem mebli. Przedsiębiorca prowadzi swoją działalność w Polsce oraz wysyła swoich pracowników do wykonywania usług na terenie Unii Europejskiej (głównie do Wielkiej Brytanii) w tym przede wszystkim związanych z montażem wyprodukowanych w kraju mebli.

W tym celu wnioskodawca zawiera ze swoimi pracownikami umowy zlecenia, które są podstawą do wykonywania prac przez zleceniobiorców. W umowie znajdują się zapisy, w których przewidziana jest możliwość wykonywania prac poza granicami kraju i w związku z tym, zwrot wydatków związanych z wykonywaniem usług poza granicami kraju w formie diet za każdy dzień świadczenia usług za każdy dzień pobytu za granicą określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Przy czym do takich podróży służbowych uzgadnianych w ramach umowy zlecenia nie mają zastosowania przepisy prawa pracy, gdyż są to wyjazdy w celach służbowych ustalane w ramach cywilnoprawnej swobody stron.

Przedsiębiorca na podstawie zawartej ze zleceniobiorcą umowy zlecenia wypłaca wynagrodzenie w wysokości ... zł brutto za każdy miesiąc wykonywania usług. Od wynagrodzenia naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z odpowiednimi przepisami. Dodatkowo zgodnie z zapisami zawartymi w umowie dotyczącymi zwrotu kosztów podróży, wnioskodawca wypłaca zwrot wydatków związanych z wykonywaniem usług poza granicami kraju, w formie diety za każdy dzień świadczenia usług w Wielkiej Brytanii w wysokości ... GBP za dzień zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Wnioskodawca wskazuje dalej, iż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) wypłacone diety nie stanowią podstawy do obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Łączne wydatki związane z wykonywaniem usług poza granicami kraju zleceniobiorcy, nie przekraczają wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Wypłacane zleceniobiorcy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia stanowi przychód zleceniobiorcy w rozumieniu art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.). Na podstawie art.21 ust. 1 pkt 16 lit. b diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych, co odpowiada zapisom rozporządzenia § 2 ust.l pkt 15 w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z § 5 ust. 1 i 2 powołanego rozporządzenia.

W toku opisanej działalności wnioskodawca powziął wątpliwości, co do tego, w jakiej wysokości należy ustalić dla zleceniobiorcy podstawę obliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Wnioskodawca wypłaca zleceniobiorcy wynagrodzenie zgodnie z umową zlecenia w wysokości ... zł za usługi wykonane przez zleceniobiorcę za każdy miesiąc. Wynagrodzenie to stanowi podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Zleceniobiorcy wypłacany jest zwrot wydatków związanych z wykonywaniem usług poza granicami kraju, w formie diety za każdy dzień świadczenia usług w Wielkiej Brytanii w wysokości ... GBP za dzień zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki związane ze zwrotem wydatków związanych z wykonywaniem usług poza granicami kraju, w formie diety za każdy dzień świadczenia usług w Wielkiej Brytanii zleceniobiorcy nie przekraczają wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwolnienia dotyczące pracowników stosuje się odpowiednio do zleceniobiorców.

Wnioskodawca kieruje pytanie czy prawidłowo ustala podstawę obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości wynagrodz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »