Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

26.07.2013

Składki ZUS: Badania wstępne zleceniobiorcy

W sytuacji poniesienia przez zleceniodawcę kosztów wstępnych badań lekarskich zleceniobiorcy, ich wartość podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Podobnie koszty te będą podlegać włączeniu do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, co wynika z faktu, iż do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Gdańsk, dnia 22 lipca 2013 r.
Znak: DI 100000/451/910/2013/

DECYZJA NR 288.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.: Dz. U. z 2010, nr 220, poz.1447, z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. 2009, nr 205, poz. 1585 z późn, zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ... z dnia 19 czerwca 2013 r., złożonym w dniu 28 czerwca 2013 r., dotyczącym obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wartości kosztów badań wstępnych zleceniobiorcy poniesionych przez zleceniodawcę.

UZASADNIENIE

Dnia 28 czerwca 2013 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 19 czerwca 2013 r. złożony przez przedsiębiorcę ... Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż zamierza zatrudnić na umowę zlecenia zleceniobiorcę, którego skieruje na wykonanie wstępnych badań lekarskich.

Na tle powyższego stanu faktycznego wnioskodawca powziął wątpliwość, czy koszt wstępnych badań lekarskich zleceniobiorcy poniesionych przez niego w sytuacji gdy:

  1. skierowanie na przeprowadzenie tych badali i ich wykonanie nastąpi przed przystąpieniem do wykonywania zadań przewidzianych umową zlecenia;
  2. skierowanie na przeprowadzenie tych badań i ich wykonanie nastąpi po dniu zawarcia umowy cywilnoprawnej;
  3. to zleceniobiorca przedstawia zleceniodawcy rachunek z poniesienia kosztów badań lekarskich, zaś zleceniodawca dokonuje refundacji tych kosztów zleceniobiorcy;

powinien zostać uwzględniony w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca informuje, iż koszt badań wstępnych stanowi przychód zleceniobiorcy osiągany z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

Zdaniem przedsiębiorcy we wszystkich wyżej opisanych sytuacjach koszt wstępnych badań lekarskich, na które skierowany zostanie zleceniobiorca podlegać będzie uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko przedsiębiorcy zawarte we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji uznać należy za prawidłowe.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Zgodn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »