Składki zdrowotne niepełnosprawnych przedsiębiorców - MZ wyjaśnia

Dla możliwości skorzystania z tej ulgi w rozliczeniu rocznym nie jest istotne to, że ubezpieczony pominął w rozliczeniach miesięcznych możliwości obniżenia składki do wysokości zaliczki na PIT będąc do tego uprawniony. Tym samym, jakkolwiek stosownie do art. 81 ust. 2y ustawy zdrowotnej po 30 czerwca 2023 r. brak jest możliwości skorygowania miesięcznych dokumentów rozliczeniowych (za dany rok składkowy) w zakresie podstawy wymiaru i wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie pozbawia to ubezpieczonego prawa do skorzystania z przedmiotowej ulgi w ramach rozliczenia rocznego poprzez wypełnienie pola 06 w bloku XII deklaracji rozliczeniowej.

 

Interpelacja nr 43475 do ministra zdrowia w sprawie udzielania nierzetelnych informacji przez ZUS dotyczących obniżenia składek na ubezpieczenie zdrowotne osób z niepełnosprawnościami

Zgodnie z art. 82 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności objęta jedynie tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c albo pkt 1a, uzyskuje przychód rozliczany na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:

  1. miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości nieprzekraczającej kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należnej za miesiąc, za który opłacana jest składka, począwszy od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym ubezpieczony został zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności;
  2. roczna składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy, jeżeli ubezpieczony był w tym okresie zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności przez co najmniej jeden miesiąc.

Na zadawane za pośrednictwem infolinii ZUS przez podatników pytania, czy jeżeli w 2022 roku w DRA miesięcznym wykazany był tytuł ubezpieczenia 051002, a składka na ubezpieczenie zdrowotne nie była obniżana do wysokości podatku należnego, to czy prawidłowe jest obniżenie jej w deklaracji rocznej za 2022 rok i czy też może powinno się skorygować miesięczne deklaracje? Udzielane przez pracowników ZUS odpowiedzi wskazywały, iż można to zrobić w DRA za 04/2023 (rozliczenie roczne składki zdrowotnej) w bloku XII bez konieczności korygowania DRA miesięcznych.

Na webinarze ZUS z dnia 17.04.2023 roku, podatnikom została przekazana informacja, iż: - dokumenty rozliczeniowe - wypełnienie bloku XII pole 6 - należy wpisać kwotę należnego podatku za rok, za który dokonywane jest roczne rozliczenie. W przypadku korzystania ze wspólnego opodatkowania, należy wpisać kwotę stanowiącą 50% podatku należnego wynikającego z zeznania rocznego PIT-36. Na stronie ZUS są wymienione sytuacje, w których należy dokonać korekt miesięcznych, jednak nie ma tam korekty DRA za poszczególne miesiące roku składkowego 2022/2023 dotyczącej obniżenia składki zdrowotnej do wysokości podatku.

Po rozliczeniu rocznym okazywało się jednak, że została dokonywana z urzędu przez ZUS korekta dotycząca deklaracji DRA za miesiąc kwiecień w bloku XII dotyczącym rozliczenia rocznego składki zdrowotnej do wysokości podatku pomimo wskazania w kodzie ubezpieczenia, iż osoba ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »