Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

13.09.2013

Składki na ubezpieczenie stażysty

W sytuacji, gdy osoba skierowana przez instytucję inną niż powiatowy urząd pracy do odbycia stażu zawodowego otrzymuje z tego tytułu stypendium to podlega ona z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu przy założeniu, iż nie posiada ona innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Takie stanowisko zajął ZUS oddział w Gdańsku w interpretacji z 23 sierpnia 2013 r. (znak: DI 100000/451/1091/2013/):

DECYZJA NR 339.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.: Dz. U. z 2010, nr 220, poz.1447, z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. 2009, nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ... z dnia 30 lipca 2013 r. doręczonym w dniu 5 sierpnia 2013 r., w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby odbywające staże zawodowe, na które zostały skierowane przez instytucje inne niż powiatowe urzędy pracy, przy założeniu, iż osoby te nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

UZASADNIENIE

Dnia 5 sierpnia 2013 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 30 lipca 2013 r. złożony przez przedsiębiorcę ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż na mocy umowy o dofinansowanie projektu ... z dnia 14 marca 2013 r. zawartej z w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizuje projekt, w ramach którego organizowane są staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem staży jest praktyczna nauka zawodu. W stażach tych udział bierze łącznie ... uczniów średnich szkół zawodowych. Staże organizowane są w wymiarze ... godzin/miesiąc. Prowadzone są w zakładach pracy, tj. warsztatach samochodowych. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL w projekcie zapisano, iż uczestnicy stażu za jego odbycie otrzymają stypendium stażowe. W budżecie projektu założono kwotę w wysokości ... zł stanowiącą całkowity koszt kwalifikowalny przysługujący każdemu uczniowi za odbycie stażu w wymiarze ... godzin. Kwota ... zł na każdego uczestnika stażu jest całkowitą kwotą, którą dysponuje wnioskodawca w ramach realizacji projektu, a zatem kwota ta obejmuje wszystkie pochodne zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Przed rozpoczęciem realizacji stażu zostały przygotowane porozumienia trójstronne w sprawie realizacji stażu zawodowego w ramach ww. projektu, podpisane przez wnioskodawcę - strona kierująca, zakład pracy przyjmujący ucznia na staż zawodowy i ucznia - uczestnika stażu. Porozumienie określa m.in. zadania i obowiązki każdej ze stron oraz zasady wypłacania stypendium dla uczestnika stażu. Po odbyciu stażu uczniowie otrzymują stypendium stażowe w kwocie określonej w budżecie projektu, tj. w wysokości ... zł, która to kwota stanowi całkowity koszt łącznie z wymaganymi prawem polskim pochodnymi.

Na tle powyższego stanu faktycznego wnioskodawca powziął wątpliwość, czy wynagrodzenie uczestników staży (stypendium stażowe) objęte jest obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, tj. emerytalnym, rentowymi i wypadkowym.

Zdaniem przedsiębiorcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych osoby pobierające stypendium w okresie odbywania stażu lub praktyki zawodowej, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące, obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób stanowi kwota wypłaconego świadczenia mającego charakter stypendium, bez względu na jego nazwę, jeżeli z zawartej umowy na re...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »