Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Rachunkowość: PKPiR | Pełna księgowość | Ewidencje podatkowe i księgowe

03.06.2020

Składki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów ujęciu podlegają koszty uzyskania przychodu poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W firmach, w których na potrzeby działalności użytkowane są samochody, jednym z takich kosztów jest obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kwoty wynikające z polisy ubezpieczeniowej powinny być zaksięgowane w PKPiR w kolumnie 13 Pozostałe wydatki. W kolumnie tej ujmuje się tzw. pozostałe koszty, czyli wydatki inne niż zakup towarów i materiałów, koszty uboczne zakupu czy koszty wynagrodzeń.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w podatkowej księdze przychodów i rozchodów regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: rozporządzenie pkpir). Przepisy rozporządzenia określają katalog dokumentów, które mogą stanowić podstawę do zaksięgowania kosztu. Jednym z nich jest polisa. Dokument ten spełnia warunki określone w § 11 ust. 3 pkt 3 w związku z § 12 pkt 5 rozporządzenia pkpir.

Zgodnie z przepisami podstawą zapisów w księdze są dokumenty księgowe zawierające dane, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 3, tj. dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

  1. wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  2. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  3. przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  4. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

– oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Smochody stanowiące środki trwałe

Kwoty wynikające z polisy ubezpieczeniowej powinny być zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 Pozostałe wydatki. W kolumnie tej zgodnie z objaśnieniami do rozporządzenia ujmuje się tzw. pozostałe koszty, czyli wydatki inne niż zakup towarów i materiałów, koszty uboczne zakupu czy koszty wynagrodzeń.

Wydatek powinien być ujęty w księdze w dacie wystawienia polisy bez względu na to, czy polisa jest w tym dniu uregulowana, czy też nie, a także bez względu na to, czy płatność ubezpieczenia będzie realizowana w ratach czy też jednorazowo. Również bez znaczenia jest fakt, na jaki okres została zawarta umowa ubezpieczenia. Innymi słowy, wydatek nie powinien być księgowany w dacie faktycznej zapłaty ubezpieczenia OC.

Przypomnijmy, że w podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »