Składki na FEP: Umowa zlecenia jak umowa o pracę?

Jeżeli w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z art. 18 ust. 1 a ustawy o sus, uwzględniony został przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące albo umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz, to będzie on stanowił podstawę wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Bez znaczenia pozostaje fakt czy przedmiotem takiej umowy cywilnoprawnej jest wykonywanie prac określonych przez płatnika jako prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Takie stanowisko zajął Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w interpretacji z 30 września 2013 r. (znak: WPI/200000/451/1300/2013):

DECYZJA Nr 1300/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie: uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 20.09.2013 r. w przedmiocie braku obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych dla pracownika zatrudnionego w szczególnych warunkach lub wykonującego pracę o szczególnym charakterze na podstawie umowy o prace i dodatkowo wykonującego prace u tego samego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej - umowy zlecenie, których przedmiot nie jest pracą w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

UZASADNIENIE

W dniu 20.09.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy ... w o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w przedmiocie ustalenia podstawy wymiaru na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wnioskodawca we wniosku z dnia 16.09.2013 r. przedstawił stan faktyczny, zgodnie z którym spółka zatrudnia pracowników, na stanowisku położna w Bloku Porodowym. Pracownicy zatrudnieni na tym stanowisku zostali ujęci w ewidencji pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze - Praca personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych anestezjologicznych w warunkach ostrego dyżuru. Wnioskodawca wskazał, że opłaca składkę na FEP za pracowników ujętych w wykazie od dnia rozpoczęcia wykonywania ww. pracy. Ponadto wnioskodawca wskazał, że z kilkoma położnymi zatrudnionymi w Bloku Porodowym zawarł umowy zlecenie na wykonywanie pracy rodzajowo innej od umowy o pracę. Przedmiotem umów zlecenia jest prowadzenie wykładów w Szkole Rodzenia, które nie mogą być uznane za pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Wnioskodawca poinformował, że dotychczas z ostrożności ustalając podstawę składki na FEP oraz jej wysokość wnioskodawca uwzględniał przychody zarówno z umowy o pracę jak i z umowy zlecenia.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie do przedstawionego stanu faktycznego.

W ocenie wnioskodawcy przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla pracownika zatrudnionego w szczególnym charakterze na podstawie umowy o pracę, który jest dodatkowo zatrudniony przez tego samego pracodawcę na podstawie umowy cywilnoprawnej na wykonanie prac należących do kategorii prac w szczególnym charakterze, podstawą wymiaru składki na Fundusz Emerytur Pomostowych jest wyłączenie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w szczególnym charakterze, nie wlicza się natomiast wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na wykonywanie prac nie będących pracą w szczególnym charakterze. Wnioskodawca opiera swoje stanowisko na analizie przepisów ustawy o emeryturach pomostowych.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych składka na FEP winna być opłacona za pracowników, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.
  2. wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy.

Zdaniem wnioskodawcy z art. 36 ust. 2 ustawy podstawę wymiaru składki na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z wyjaśnieniami zmieszczonymi na stronie internetowe...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »