Składka zdrowotna członka zarządu: Wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży służbowych

Otrzymywane przez osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania „wynagrodzenie” nie należy zawężać do konkretnych przepisów ustaw podatkowych, tylko należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego. Zatem, ww. przychody stanowią podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne członka zarządu - jak czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS.

 

W treści wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że członek zarządu spółki pełni swoją funkcję na podstawie powołania i otrzymuje wynagrodzenie ustalone uchwałą wspólników. Treść uchwały jest następująca:

"Zgromadzenie wspólników uchwala: z dniem 1 stycznia 2016 r. ustala się wynagrodzenie z tytułu powołania w kwocie … zł brutto. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych do wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 poz.167)...".

Wynagrodzenie członka zarządu stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należności wypłacane członkowi zarządu za podróże odbywane w ramach sprawowania funkcji pełnionej w zarządzie spółki stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu w art. 13 pkt 7 ww. ustawy. Korzystają one ze zwolnienia od podatku zgodnie z warunkami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy dla świadczeń otrzymywanych przez osoby niebędące pracownikami (np. członków zarządu) z tytułu odbywanych przez nie podróży w lit. b - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13, który wskazuje, że przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

W związku z powyższym wnioskodawca chciał wiedzieć jak ustalić kwotę stanowiącą podstawę wyliczenia s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »