Składka zdrowotna 2023: Karta podatkowa, pozostali przedsiębiorcy i osoby współpracujące

Dla osób prowadzących działalność rozliczających podatek w formie karty podatkowej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne stanowi minimalne wynagrodzenie obowiązujące 1 stycznia danego roku. Natomiast dla prowadzących działalność inną niż na zasadach ogólnych, ryczałcie czy karcie, albo osób współpracujących, podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi kwota 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego. A jeżeli przedsiębiorca prowadzi kilka rodzajów działalności i stosuje różne formy opodatkowania, składkę tę oblicza odrębnie dla każdej z form podatkowych od podstaw wymiaru ustalonej odrębnie dla działalności opodatkowanej daną formą.

 

1. Osoba prowadząca działalność rozliczająca podatek w formie karty podatkowej

 

Miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne stanowi minimalne wynagrodzenie obowiązujące 1 stycznia danego roku.

Składka w tej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

 


Przykład 

Pani Ewelina w 2022 r. rozlicza się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu działalności gospodarczej 2022 r. rozlicza składkę w wysokości 270,90 zł (9% x 3 010 zł – minimalne wynagrodzenie w 2022 r.).


 

2. Inna osoba prowadząca działalność albo osoba współpracująca

 

Miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Składka w tej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

 

Przeczytaj także:

 


Przykład 1

Pan Franciszek jest wspólnikiem spółki komandytowej w 2022 r. Rozlicza podatek dochodowy od zysku ze spółek (nie z działalności gospodarczej). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Przykład 2

Pani Felicja jest twórcą i z tego tytułu jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W 2022 r. podstawę wymiaru składki na jej ubezpieczenie zdrowotne stanowi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego.


 

3. Osoba prowadząca kilka działalności, z których przychody są opodatkowane inną formą opodatkowania lub nastąpiła zmiana tej formy

 

Miesięczna składka zdrowotna

Jeśli prowadzisz kilka rodzajów działalności i stosujesz różne formy opodatkowania, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczasz odrębnie dla każdej z form podatkowych (zasady ogólne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa) od podstaw wymiaru ustalonej odrębnie dla działalności opodatkowanej daną formą.

 


Przykład 1

Pani Genowefa prowadzi działalność gospodarczą (wpis do CEIDG) oraz dodatkowo od 1 marca 2022 r. jest wspólnikiem spółki jawnej. Z tytułu indywidualnej działalności gospodarczej korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych natomiast jako wspólnik uzyskuje przychody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych (wg skali). W tej sytuacji począwszy od marca zobowiązana jest opłacać składkę zdrowotną odrębnie od każdej działalności, do których stosowane są różne formy opodatkowania. Przy czym do ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu działalności wpisanej do CEIDG uwzględnia przychody tylko z tej działalności, a przy ustalaniu podstawy wymiaru składki z tytułu prowadzenia działalności jako wspólnik tylko dochody z tej działalności.

Przykład 2

Pan Jan prowadzi działalność gospodarczą (wpis do CEIDG) i stosuje opodatkowanie kartą podatkową. Od 20 maja 2022 r. przystąpił do spółki jawnej co oznacza, że będzie do opłacenia za ten miesiąc składki na ubezpieczenie zdrowotne odrębnie od każdej formy opodatkowania.


 

Jeśli przedsiębiorca prowadzi kilka rodzajów działalności, do których stosuje różne formy opodatkowania i dodatkowo prowadzi działalność, z której przychody nie są przychodami z działalności gospodarczej (udział w spółce komandytowej, jednoosobowej spółce z o.o.) to dodatkowo oblicza odrębną („jedną”) składkę od podstawy wymiaru właściwej dla osób nieuzyskujących przychodów z działalności gospodarczej, tj. od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale.

 


Przykład

Pan Piotr prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i dodatkowo jako wspólnik w spółce jawnej oraz jest wspólnikiem w trzech spółkach komandytowych. Przychody z tytułu działalności indywidualnej oraz z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej dla celów podatkowych traktowane są jako przychody z działalności gospodarczej. Przy czym przychody z działalności indywidualnej są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a przychody z udziału w spółce jawnej na zasadach ogólnych. Przychody ze spółek komandytowych nie są przychodami z działalności gospodarczej. Pan Piotr zobowiązany będzie opłacać składkę zdrowotna
odrębnie od:

  • dochodów ze spółki jawnej (zasady ogólne),
  • przychod&...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »