Składka rentowa za zatrudnionego emeryta. Absurd? Nie, solidaryzm społeczny

Zwolnienie niektórych pracowników z obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oznaczałoby zwolnienie z obciążenia częścią składek wynagrodzeń tych pracowników i w konsekwencji - nieuzasadnionego zróżnicowania wynagrodzeń. Wynagrodzenie za pracę powinno odpowiadać rodzajowi pracy i wymaganym do niej kwalifikacjom z uwzględnieniem ilości i jakości pracy. Nie powinno być więc różnicowane z innych pozazawodowych względów. Ponadto wyłączenie emerytów z ubezpieczenia mogłoby stwarzać zachętę dla pracodawcy do zatrudniania emerytów w miejsce osób, za które należy odprowadzać składki, a co za tym idzie prowadzić do nieuzasadnionego zróżnicowania szans na rynku pracy - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 1921 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rezygnacji z obciążania pracujących emerytów składką rentową

Szanowna Pani Minister,

z roku na rok coraz więcej jest pracujących emerytów (w 2018 r. 742 tys.). Różne są motywacje osób decydujących się kontynuować aktywność zawodową. Ci o niskich emeryturach uzupełniają w ten sposób domowe budżety, inni pracują, bo chcą jeszcze służyć swoją wiedzą i doświadczeniem.

Pracujący emeryci, zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, płacą składki: emerytalną, rentową, wypadkową i chorobową. Składka emerytalna uprawnia ich do ponownego przeliczenia emerytury w związku ze wzrostem sumy odprowadzanej na ich rachunek w ZUS lub doliczenia stażu pracy. Składka chorobowa uprawnia do płatnego zwolnienia lekarskiego. Zupełnie nieuzasadnione jest natomiast pobieranie składki rentowej, gdyż ona do niczego nie uprawnia. Emeryt nigdy nie otrzyma renty, ponieważ ma inne świadczenie. Składka rentowa jest zatem jedynie obciążeniem nie tylko dla emeryta, ale również dla pracodawcy. Składkę tę finansują bowiem w części (1,5%) ubezpieczony i w części (6,5%) płatnik.

Pragnę zwrócić uwagę, że pan premier Mateusz Morawiecki uznał politykę senioralną za priorytet swojego rządu, a w programie przyjętym 26 października 2018 r. „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030” jest mowa o tworzeniu zachęt dla osób starszych do pozostawania na rynku pracy. Jednym z takich impulsów może być zmniejszenie kosztów pracy. Z pewnością rezygnacja z potrącania składki rentowej będzie korzystna zarówno dla emerytów, którzy odczują to we własnych portfelach, jak również dla pracodawców.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Na kiedy przewiduje Pani Minister wprowadzenie takich zmian ustawowych, które uwolnią emerytów i ich pracodawców od tej niesłusznie nałożonej na nich składki rentowej?

Poseł Joanna Fabisiak

Warszawa, 30 stycznia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1921 w sprawie rezygnacji z obciążania pracujących emerytów składką rentową

Szanowna Pani Marszałek

W odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 10 lutego 2020 r., znak: K9INT1921, przesyłające interpelację Pani Poseł Joanny Fabisiak, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Kwestia obowiązku ubezpieczenia społecznego pracowników została uregulowana w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpiec...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »