Sankcje na gruncie Unijnego Kodeksu Celnego

Państwa członkowskie UE są samodzielne wokreślaniu zasad odpowiedzialności zanaruszenie przepisów celnych. Wpraktyce są one bardzo różne wposzczególnych państwach unijnych, np.zuwagi naodmienne definicje czyn stanowiący wjednym państwie przestępstwo skarbowe winnym nie był zatakie uznawany. Wsytuacji prawnej, zjaką mamy doczynienia wUnii, tj.istnienia prawodawstwa unijnego oraz wewnętrznych regulacji państw członkowskich, możliwe są dwa podejścia do usuwania różnic pomiędzy nimi: harmonizacja iunifikacja. Harmonizacja polega nadostosowywaniu rozwiązań prawnych UE ipaństw członkowskich. Unifikacja to stanowienie prawa wspólnotowego dla wszystkich państw członkowskich.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 269/1) w art. 42 wychodzi z założenia zharmonizowania systemów krajowych z unijnym. Zgodnie z tym przepisem każde państwo członkowskie przewiduje sankcje za nieprzestrzeganie przepisów prawa celnego.

Polskie prawo celne ma charakter hierarchiczny. Aktem podstawowym jest Unijny Kodeks Celny. Na poziomie krajowym przepisy wspólnotowe uzupełniają regulacje Prawa celnego. O hierarchiczności świadczy brzmienie obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej z 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy Prawo celne (Dz.U. z 2015 r., poz.1880), w którym stwierdza się między innymi, że ustawa ta służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 352/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 269 z 10 października 2013 r.).

Zapis art. 42 UKC przewiduje ogólnie sankcje administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów Prawa celnego. Pozostawił on państwom unijnym możliwość wyboru spośród kar finansowych bądź możliwości władczej ingerencji państwa w pozwolenia importowe będące w posiadaniu podmiotu, który dopuścił się naruszenia prawa celnego.

W polskim porządku prawnym sankcje za naruszenie prawa celnego określa art. 101 ustawy z 19 marca 2004 r. Prawo celne. Na pomocniczy charakter Prawa celnego w stosunku do UKC wskazuje ponadto treść art. 1 Prawa celnego, w myśl którego ustawa reguluje przepisy prawa unijnego – w tym uprawnienia organów celnych – w zakresie uzupełniającym.

Sankcje z ustawy Prawo celne odnoszą się do przypadków niedopełnienia obowiązków z zakresu ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwam...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »