Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.03.2017

Samorządowy zakład budżetowy jako podatnik CIT

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca osiąga dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) w zw. z art. 223 § 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2016 r. (data wpływu 27 grudnia 2016 r.) uzupełnionym 20 lutego 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i osiąga dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2016 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i osiąga dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 2 lutego 2017 r. Znak: 2461-IBPB-1-2.4510.1095.2016.1.JW wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 20 lutego 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:
Wnioskodawca jest samorządowym zakładem budżetowym. W każdym kolejnym roku kalendarzowym (pokrywającym się z rokiem podatkowym) Wnioskodawca - jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - rozpoznawał przychód, koszty uzyskania przychodu a w konsekwencji dochód lub stratę w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o p.d.o.p”). Wnioskodawca - po zapoznaniu się z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26.10.2015 r. (sygn. akt I FPS 4/15), zwanej dalej uchwałą NSA - nabrał wątpliwości, czy może być uznany za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Wątpliwości te wynikają z faktu, że samorządowy zakład budżetowy, w świetle powołanej uchwały NSA nie prowadzi samodzielnie działalności gospodarczej, nie ma zdolności osiągania własnych przychodów a tym samym nie jest możliwe aby samorządowy zakład budżetowy miał zdolność osiągania dochodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy Wnioskodawca osiąga dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, jako samorządowy zakład budżetowy nie osiąga dochodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o p.d.o.p ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów (...).

Z ust. 2 powołanego art. 1 wynika, że przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (...). Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Jednakże, art. 1 ust. 2 ustawy o p.d.o.p. czytany łącznie z ust. 1 nie pozostawią wątpliwości, że Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych tylko w przypadku osiągnięcia dochodów w rozumieniu ustawy o p.d.o.p. Ustawa ta reguluje bowiem opodatkowanie dochodów. Jeżeli więc jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - taka jak Wnioskodawca - tych dochodów nie osiąga to nie może być uznana za podatnika podatku dochodowego.

Na pytanie czy samorządowy zakład budżetowy osiąga dochody odpowiedzi udziela powołana uchwała NSA. Wnioskodawca uważa za celowe przypomnienie najważniejszych tez (ustaleń) dokonanych w tej uchwale przez NSA.

W pierwszej kolejności NSA wskazał, że w jego dotychczasowym orzecznictwie prezentowany był pogląd o "ułomnej" podmiotowości podatkowej w zakresie VAT samorządowego zakładu budżetowego: wystarczająco wyodrębnionego i samodzielnego do bycia podatnikiem w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji na rzecz pomiotów trzecich jej zadań własnych (usług komunalnych) oraz - z uwagi na charakter powiązań pomiędzy tą jednostką i zakładem skutkujących brakiem pomiędzy nimi wzajemnych świadczeń (zakład budżetowy wykonując usługi komunalne nie czyni tego na rzecz jednostki samorządowej, lecz działa w jej imieniu na rzecz podmiotów trzecich jako jej wyodrębniona jednostka organizacyjna) - nieopodatkowywania ich wzajemnych relacji majątkowych.

Powyższe orzecznictwo musiało jednak ulec zmianie w wyniku analizy orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jak zauważył NSA, w świetle stanowiska Trybunału dokonując oceny, czy samorządowy zakład budżetowy jest podmiotem samodzielnym należy zbadać to, czy samorządowy zakład budżetowy przy realizacji jego zadań jest podporządkowany gminie. Zgodnie ze wskazówkami Trybunału w szczególności należy zbadać, czy samorządowy zakład budżetowy wykonuje działalność we własnym imieniu, na własny rachunek i własną odpowiedzialność oraz czy ponosi on związane z prowadzeniem działalności ryzyko gospodarcze. Ponadto uwzględnienia wymaga kwestia możliwości dysponowania własnym majątkiem, osiągania własnych dochodów z działalności oraz ponoszenia kosztów tej działalności. Te ostatnie zagadnienia bezpośrednio powiązane są z problemem podatku dochodowego od osób prawnych. Jest bowiem oczywiste, że jeżeli samorządowy zakład budżetowy nie ma zdolności osiągania przychodów, ponoszenia kosztów to tym samym nie może osiągać dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

NSA w powołanej uchwale dokonał analizy szeregu ustaw, wyroków TSUE, wyroków sądów i sformułował konkluzje, które brzmią następująco:

 1. Samorządowy zakład budżetowy nie ma osobowości prawnej:
 • działa w imieniu i na rachunek podmiotu, który go utworzył,
 • kierownik zakładu działa jednoosobowo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 1. Samorządowy zakład budżetowy realizuje tylko zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki komunalnej o charakterze czynności użyteczności publicznej.
 2. Wydzielenie mienia na rzecz samorządowego zakładu budżetowego ma jedynie charakter organizacyjny. Mienie pozostaje w bezpośrednim władztwie jednostki samorządu terytorialnego, która określa zasady gospodarowania mieniem wydzielonym na potrzeby zakładu.
 3. Odpowiedzialność za zobowiązania samorządowego zakładu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »