Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

09.03.2018

Samofakturowanie w klastrach tylko zgodnie z przepisami VAT

Interpelacja nr 15635 do ministra finansów w sprawie dopuszczalności faktur VAT w wersji tzw. samofakturowania, do organizacji wzajemnych rozrachunków pomiędzy podmiotami wspólnych działań i wspólnych przedsięwzięć, zawartych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej Nr 11

Szanowny Panie Ministrze,

przedkładam Panu Ministrowi interpelację poselską, w przedmiocie dopuszczalności faktur VAT w wersji tzw. samofakturowania, do organizacji wzajemnych rozrachunków pomiędzy podmiotami wspólnych działań i wspólnych przedsięwzięć, zawartych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej Nr 11 – wspólne ustalenia umowne, które umożliwiłyby organizację wzajemnych rozrachunków pomiędzy podmiotami wspólnych działań i wspólnych przedsięwzięć.

Wskazana materia została przedstawiona w moim biurze poselskim, przez przedstawicieli Konfederacji na Rzecz Refom Ustrojowych, którzy podnoszą, że wprowadzenie tego rozwiązania byłoby początkiem powstania w Polsce gospodarki samokoordynującej się. Argumentują, iż koncepcja umów wspólnie koordynowanych może w istotny sposób, przyczynić się do rozwoju wielu firm, a także przyczyni się do postępu, wzrostu skali inwestycji i umożliwi realizację koncepcji gospodarki innowacyjnej.

W obecnie obowiązującym porządku prawnym, materia związana z kwestiami faktur została uregulowana w art. 2 pkt 31 i 32, art. 106a-106q oraz w art. 112 i 112a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, a także w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 03 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur. Ponadto, do krajowego prawodawstwa zostały implementowane przepisy unijne, wynikające z dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, z 11.12.2006, str.1, z późn. zm.).

Przedstawiciele konfederacji twierdzą, że od czasu wniesienia projektu ustawy o klastrach przedsiębiorstw rodzinnych, tj. od 2004 roku, interweniowali kilkanaście razy w kwestiach szczegółowych dotyczących istotnych aspektów legalności toku księgowań bieżących i zamknięciowych dotyczących „sprzedaży udziałów w produktach wspólnych działań” (wspólnych ustaleń umownych). Podnoszą iż w Ministerstwach nie znaleźli zrozumienia odnoszącego się do istoty problemu, tzn. konieczności zastosowania innego toku rejestracji zdarzeń gospodarczych, niż tradycyjny łańcuch dostaw, w tej nowej koncepcji biznesowej. Podkreślają, iż bardzo często spotykali się z niewiedzą co do terminologii, tj. wykazaniem różnic między umowa wielostronną od umowy dwustronnej oraz umowy wspólnie kontrolowanej od umowy zawartej w kontekście tajemnicy handlowej. Przedstawiciele Konfederacji wskazują, iż dowodem na wskazaną powyżej okoliczność jest wystąpienie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów 24 marca 2016 roku, odpowiedź na interpelację poselską nr 9363 posła Jarosława Sachajko do Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wystąpienie do Narodowej Rady Rozwoju i Ministerstwa Rozwoju przedstawicieli największego polskiego klastra „Dolina Lotnicza” z 31 marca 2017 roku.

Dlatego też, mając na względzie zgłoszoną propozycję przez Konfederację na rzecz Reform Ustrojowych, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy jest wola polityczna, aby w Polsce powstawały związki gospodarcze o integracji produktowej, działające w sposób trwały i zorganizowany, na bazie prawa o wspólnych ustaleniach umownych (wielostronnych umowach wspólnie kontrolowanych)?

  • Czy Ministerstwo zna formę dokumentu, jakim można „domknąć” tok księgowań bieżących „sprzedaży udziałów w produktach wspólnych działań” i jeśli nie może być zastosowana, dopuszczona rozporządzeniem fakturowym, faktura VAT w wersji tzw. samofakturowania, w aspekcie przeniesienia na wspólników wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych ich dochodów i zobowiązań podatkowych?

Agnieszka Ścigaj, 19-09-2017

Szanowny Panie Marszałku, odpowiadając na przekazaną interpelację nr 15635 z 27 września 2017 r. Pani Poseł Agnieszki Ścigaj w sprawie dopuszczalności faktur VAT w wersji tzw. samofakturowania, do organizacji wzajemnych rozrachunków pomiędzy podmiotami wspólnych działań i wspólnych przedsięwzięć, zawartych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej Nr 11, uprzejmie informuję.

Odnośnie pytania nr 1 przekazuję stanowisko Ministerstwa Rozwoju, jako właściwego w zakresie działu gospodarka:

Ministerstwo Rozwoju wspiera współpracę przedsiębiorstw zarówno tą prowadzoną w ramach sieci, konsorcjów, jak i w ramach struktur klastrowych. Ministerstwo nie określa jednak charakteru tej współpracy, tzn. nie wskazuje że powinna ona mieć charakter produkto...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »