Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

17.05.2019

Samodzielna windykacja: Postępowanie uproszczone - podstawowe informacje (1)

Postępowanie uproszczone jest stosowane w przypadku spraw drobnych, rozpoznawanych przez sądy rejonowe, przy wykorzystaniu uproszczonego postępowania dowodowego oraz konieczności posługiwania się przez strony przy składaniu pism procesowych w toku postępowania specjalnymi urzędowymi formularzami według określonych wzorów. W Kodeksie postępowania cywilnego postępowanie uproszczone jako procedura szczególna uregulowane zostało w art. 505 ze zn. 1 k.p.c. do art. 505 ze zn. 14 k.p.c. (Postępowanie uproszczone).

Wzory formularzy obowiązujących w postępowaniu uproszczonym zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym. Wzory dokumentów dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, na stronach sądów oraz w każdej siedzibie sądu.

Sprawy rozstrzygane w postępowaniu uproszczonym

Postępowanie uproszczone dotyczy postępowania w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:

a) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;

b) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej – bez względu na wartość przedmiotu sporu (art. 505 ze zn. 1 k.p.c.).

Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach (art. 505 ze zn. 2 k.p.c.).

Zasady postępowania uproszczonego

Uproszczenie postępowania wynika z zastosowania podstawowych zasadach procesowych, to jest:

1. Jeden pozew oznacza jedno roszczenie, a zatem jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia.

Połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju. W wypadku innego połączenia w jednym pozwie kilku roszczeń sąd dokonuje zwrotu pozwu (art. 505 ze zn. 3 par. 1 i 2 k.p.c.). Kumulacja roszczeń jest więc możliwa, gdy wartość przedmiotu sporu dla skumulowanych roszczeń nie przekroczy 20 000 zł, chyba że powód dodatkowo przeciwko temu samemu pozwanemu zgłosi roszczenia wynikające z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju.

W przypadku kumulacji roszczeń przewodniczący (referendarz) powinien zastosować art. 130 ze zn. 1 § 1 ze zn. 1 k.p.c. w ten sposób, że wyda zarządzenie nakazujące przesłanie powodowi pozwu wraz z załącznikami i wzywające go do rozdzielenia roszczeń w terminie tygodniowym pod rygorem wydania zarządzenia o zwrocie pozwu. Powód, wykonując powyższe zarządzenie, przesyła dla dodatkowych roszczeń pozwy w odrębnych formularzach wraz z dodatkowymi odpisami i załącznikami.

Dochodzenie części roszczenia jest możliwe, pod warunkiem że postępowanie uproszczone jest właściwe dla całego świadczenia, czyli jeśli kwota całego świadczenia nie przekracza wartości 20 000 zł, przy czym istotne jest ustalenie wartości ww. roszczenia na datę wytoczenia pozwu (uchwała Sądu Najwyższego z 11 lutego 2005 r., sygn. akt III CZP 83/04, OSNC 2005, nr 12, poz. 207).

Połączenie kilku roszczeń jest również możliwe w sprawach, w których powód – usługodawca lub sprzedawca – dochodzi roszczeń wynikających z umów o:

 • świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,

 • przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,

 • dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,

 • dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

 • wy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »