Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.02.2014

Samochody a VAT. Odliczenie podatku od rat leasingowych i paliwa

Pytanie podatnika: Czy w zakresie nabycia samochodu osobowego w drodze leasingu operacyjnego, przeznaczonego wyłącznie na cele wynajmu w okresie nie krótszym niż sześć miesięcy podatnik ma prawo do pełnego odliczenia VAT z faktur dotyczących opłaty wstępnej i opłaty manipulacyjnej, faktur od rat leasingowych oraz od paliwa nabywanego do napędu samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2013 r. (data wpływu 31 października 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 stycznia 2014 r. (data wpływu 17 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego dotyczącego opłaty wstępnej, opłaty manipulacyjnej oraz rat leasingowych z tytułu przeznaczenia samochodu na wynajem, braku obowiązku korekty odliczonego podatku oraz prawa do zawarcia kilku umów najmu w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy – jest prawidłowe;
 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupu paliwa do samochodu osobowego z tytułu przeznaczenia samochodu na wynajem – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego dotyczącego opłaty wstępnej, opłaty manipulacyjnej oraz rat leasingowych z tytułu przeznaczenia samochodu na wynajem, braku obowiązku korekty odliczonego podatku oraz prawa do zawarcia kilku umów najmu w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy oraz w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupu paliwa do samochodu osobowego z tytułu przeznaczenia samochodu na wynajem.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 stycznia 2014 r. (data wpływu 17 stycznia 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność wyłącznie opodatkowaną. Zamierza rozszerzyć swoją dotychczasową działalność o wynajem samochodów osobowych i w tym celu został wpisany do ewidencji działalności gospodarczej nowy kod PKD 77.11.Z. Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na zakup samochodu osobowego, który będzie przeznaczony wyłącznie na cele wynajmu przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Podatnik nie ma pewności, iż znajdzie potencjalnego najemcę, który podpisze z nim umowę najmu samochodu na okres dłuższy niż 6 miesięcy, dlatego chciałby wynajmować samochód również na okresy krótsze niż sześć miesięcy, jednak w okresie nie krótszym niż sześć miesięcy samochód ten byłby wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele wynajmu.

Po upływie sześciu miesięcy przeznaczenia samochodu wyłącznie na cele wynajmu, podatnik zamierza również wykorzystywać samochód tylko do celów wynajmu.

Opłata manipulacyjna zostanie udokumentowana fakturą VAT na rzecz Wnioskodawcy, opłata wstępna zostanie udokumentowana fakturą VAT na rzecz Wnioskodawcy.

Po stronie Wnioskodawcy opłata manipulacyjna będzie miała związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, opłata wstępna również będzie miała związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Opłata manipulacyjna będzie płatnością wynikającą z zawartej przez Wnioskodawcę umowy leasingu, jak również opłata wstępna będzie płatnością wynikającą z zawartej umowy leasingu.

Faktury związane z leasingiem samochodu będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Oddanie samochodu w najem będzie u Wnioskodawcy czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

W odpowiedzi na pytanie zawarte w wezwaniu kto będzie dokonywał faktycznie zakupu paliwa na stacjach do samochodu w okresie, gdy samochód będzie przedmiotem umowy najmu, Wnioskodawca wskazał, że najemca będzie dokonywał faktycznie zakupu paliwa na stacjach benzynowych do samochodu w okresie, gdy samochód będzie przedmiotem najmu.

Ponadto, w odpowiedzi na pytanie zawarte w wezwaniu na kogo będą wystawiane faktury na zakup paliwa do samochodu, Wnioskodawca wskazał, że faktury na zakup paliwa do samochodu będą wystawiane na najemcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie pytania.

 1. Czy w zakresie nabycia samochodu osobowego w drodze leasingu operacyjnego, przeznaczonego wyłącznie na cele wynajmu w okresie nie krótszym niż sześć miesięcy podatnik ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących opłaty wstępnej i opłaty manipulacyjnej, faktur od rat leasingowych oraz od paliwa nabywanego do napędu samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem – faktury będą wystawiane na Wnioskodawcę oraz czy możliwe jest zawarcie kilku umów najmu w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy?
 2. Czy po upływie 6 miesięcznego okresu wynajmu brak jest obowiązku korekty podatku odliczonego z faktur dokumentujących czynsz leasingowy jeżeli przedmiotowy samochód będzie wykorzystywany w dalszym ciągu tylko na cele wynajmu i czy będzie możliwe dalsze pełne odliczenie podatku naliczonego z faktur leasingowych i na zakup paliwa?

Zdaniem Wnioskodawcy, podatnik ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących opłaty wstępnej i opłaty manipulacyjnej, faktur od rat leasingowych oraz od paliwa nabywanego do napędu samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy oraz nie ma ograniczeń ustawowych aby można było zawrzeć kilka umów najmu samochodu osobowego w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy nowelizującej, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. Przepis ten nie dotyczy jednak pojazdów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej, w stosunku do których podatnik ma w pełni prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących płatności z tytułu ww. umów.

Jak wynika z powołanych uregulowań zasadą jest, że w przypadku nabycia i leasingu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ograniczonej wysokości.

Natomiast to ograniczone prawo nie ma zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. b ustawy nowelizującej, tj. w przypadkach gdy nabywane ww. samochody i pojazdy oddane w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, przy czym jest to przedmiotem działalności podatnika a ponadto samochody te są przeznaczone wyłącznie na te cele przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Zdaniem Wnioskodawcy po upływie 6 miesięcznego okresu wynajmu brak jest obowiązku korekty podatku odliczonego z faktur dokumentujących czynsz leasingowy jeżeli przedmiotowy samochód będzie wykorzystywany nadal wyłącznie na wynajem i w dalszym ciągu podatnik ma możliwość pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur leasingowych i faktur dokumentujących zakup paliwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego:

 • w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego dotyczącego opłaty wstępnej, opłaty manipulacyjnej oraz rat leasingowych z tytułu przeznaczenia samochodu wyłącznie na wynajem, braku obowiązku korekty odliczonego podatku oraz prawa do zawarcia kilku umów najmu w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy jest prawidłowe;
 • w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupu paliwa do samochodu osobowego z tytułu przeznaczenia samochodu na wynajem jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że z uwagi że we wniosku jako przedmiot wniosku Wnioskodawca zaznaczył zdarzenie przyszłe niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »