Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.03.2014

Samochód zastępczy w kosztach uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy ryczałt miesięczny za udostępnienie samochodu zastępczego na podstawie zawartej umowy serwisowej, jeżeli jego wysokość jest określona w umowie powinien być zaliczany w poczet kosztów uzyskania przychodów w ramach tzw. kilometrówki, tj. do wysokości kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 16 października 2013 r. (data wpływu 21 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w części odnoszącej się do:

 • pytania nr 1 - jest nieprawidłowe,
 • pytania nr 2 - jest bezprzedmiotowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2013 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 10 stycznia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2014 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego:

Wnioskodawca (dalej zwany: „Spółką”) zawarł umowy leasingu operacyjnego z podmiotami świadczącymi usługi finansowania i zarządzania flotą samochodów osobowych (dalej zwanych: „finansującymi”). Ponadto Spółka zawarła z tymi samymi podmiotami umowy na obsługę serwisową.

Opłata serwisowa określana jest w oparciu o dane dotyczące pojazdu oraz zakresu usług wynikających z umowy serwisowej, które mogą być świadczone na rzecz Spółki tj. marka pojazdu, przewidywany roczny przebieg i czas trwania umowy, abonament radiowy, serwis techniczny (koszty obsługi technicznej, napraw i konserwacji), OC, AC, NNW, dostarczenia samochodu zastępczego, usługi assistance, zarządzanie kosztami związanymi z używaniem paliwowych kart kredytowych).

Finansujący zobowiązuje się świadczyć Spółce odpłatne usługi serwisowe, a Spółka zobowiązuje się za świadczone usługi płacić zryczałtowane wynagrodzenie w miesięcznych ratach, które płatne są z góry. Na opłatę miesięczną za usługi serwisowe składa się między innymi opłata za samochód zastępczy, który jest udostępniany Spółce np. na czas naprawy samochodu, będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego.

Ponieważ Spółka korzysta z usług wielu finansujących, konstrukcja umów serwisowych bywa odmienna. W niektórych umowach na świadczenie usług serwisowych wyszczególnione są opłaty za poszczególne rodzaje usług świadczonych w ramach usługi serwisowej. W pozostałych umowach serwisowych ceny poszczególnych usług świadczonych w ramach zawartej umowy serwisowej nie są wyodrębnione i Spółce znana jest całkowita kwota kompleksowej usługi serwisowej.

Poniesione wydatki na zakup usług leasingowych i serwisowych spełniają warunek zawarty w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. że zostały one poniesione w celu osiągnięcia źródła przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów. Samochody, które są przedmiotem umów leasingowych i serwisowych spełniają definicję samochodów osobowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585 z późn. zm.). Umowy zawarte z finansującymi na odpłatne używanie samochodów spełniają definicję umowy leasingowej zawartą w art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W piśmie z 10 stycznia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku, Spółka udzieliła następujących wyjaśnień.

 1. Czy umowy leasingu operacyjnego zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotami świadczącymi usługi finansowania i zarządzania flotą samochodów osobowych spełniają wszystkie warunki określone w art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Umowy zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotami świadczącymi usługi finansowania i zarządzania flotą samochodów osobowych spełniają wszystkie warunki zawarte w art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. umowy zawarte zostały na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji rzeczy ruchomych będących przedmiotem umowy i suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu umowy.
 2. Czy umowy na obsługę serwisową (dot. m.in. udostępniania samochodu zastępczego) pomimo, że stanowią odrębne usługi od usług leasingu, dotyczą samochodów osobowych użytkowanych przez Spółkę na podstawie umów leasingu operacyjnego? Tak, umowy na obsługę serwisową dotyczą samochodów osobowych użytkowanych przez Spółkę na podstawie umów leasingu operacyjnego.
 3. Czy finansujący są właścicielami (współwłaścicielami) samochodów udostępnianych Wnioskodawcy na podstawie zawartych umów leasingu? Tak, finansujący jest właścicielem samochodów udostępnianych Wnioskodawcy na podstawie zawartych umów leasingu.
 4. Czy samochody osobowe są wykorzystywane przez Spółkę dla potrzeb związanych z prowadzoną działalnością? Tak, samochody osobowe są wykorzystywane przez Spółkę dla potrzeb związanych z prowadzoną działalnością.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy ryczałt miesięczny za udostępnienie samochodu zastępczego na podstawie zawartej umowy serwisowej, jeżeli jego wysokość jest określona w umowie powinien być zaliczany w poczet kosztów uzyskania przychodów w ramach tzw. kilometrówki, tj. do wysokości kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 2. Jeśli bowiem ryczałt za udostępnienie samochodu zastępczego na podstawie zawartej umowy serwisowej, w przypadku gdy jego wysokość jest określona w umowie może być zaliczony w poczet kosztów uzyskania przychodów do wysokości kilometrówki, tj. do wysokości kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, to czy kwota podlegająca temu limitowi powinna odpowiadać iloczynowi 1/30 wysokości ryczałtu miesięcznego za udostępnienie samochodu zastępczego i ilości dni faktycznego użytkowania samochodu, przy założeniu, że ilość dni w miesiącu wynosi 30 dni?

Zdaniem Wnioskodawcy, wszelkie faktycznie poniesione koszty używania samochodów, które nie stanowią składników majątku Spółki, mimo że ponoszone są w celu osiągnięcia źródła przychodów lub ich zabezpieczeniu, są limitowane, a wartość limitu stanow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »