Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Koszty uzyskania przychodów

24.11.2021

Samochód wykorzystywany przez członka zarządu w kosztach spółki

Mimo tego, że nie wszystkie wykonywane przez członka zarządu zadania (gdyż samochód osobowy udostępniany przez spółkę będzie przez niego wykorzystywany zarówno w celach służbowych jak i prywatnych) mogą być powiązane z konkretnym przychodem uzyskiwanym przez spółkę, przejawiają jednak związek z prowadzoną przez spółkę działalnością. Stąd też wydatki wynikające z realizacji obowiązków członka zarządu spółki należy zakwalifikować do kosztów podatkowych. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację spółka wskazała, że zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w ramach której przyjęto, że członek zarządu może korzystać z samochodu służbowego do celów prywatnych odpłatnie, w oparciu o stawki rynkowe i na zasadach określonych w obowiązującym w spółce zarządzeniu w sprawie korzystania z samochodów służbowych, które to zarządzenie reguluje zasady korzystania z samochodów służbowych przez pracowników jak i członków zarządu, zarówno do celów służbowych jak i prywatnych. Zgodnie z ww. zarządzeniem członkowi zarządu przysługuje prawo korzystania z samochodu służbowego pozostającego do jego wyłącznej dyspozycji również do celów prywatnych. Członek zarządu ma obowiązek zaewidencjonować przebieg pojazdu do celów prywatnych w karcie ewidencji przebiegu pojazdu (KEPP), chyba że samochód jest wyposażony w system GPS i przebieg pojazdu jest odnotowywany w formie elektronicznej.

Spółka rozważa w przyszłości zmianę zasad rozliczania używania przez członka zarządu samochodu służbowego do celów prywatnych. Zmiana ta miałaby polegać na nieobciążaniu członka zarządu ww. kosztami używania samochodów służbowych do celów prywatnych, przez co członek zarządu uzyskiwałby z tego tytułu nieodpłatne świadczenie, a tym samym spółka wartość tego świadczenia doliczałaby do przychodów członka zarządu podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zmiana warunków korzystania z samochodu służbowego znalazłaby odzwierciedlenie w regulacjach wewnętrznych obowiązujących w spółce - uchwałach organów spółki oraz umowach zawartych z członkami carządu.

Wątpliwość spółki dotyczy kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów - zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - 75% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby działalności gospodarczej, jeżeli samochód jest wykorzystywany przez członka zarządu również do celów prywatnych, a spółka pokrywa wszystkie koszty eksploatacji tego samochodu. Zdaniem spółki, ma ona prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie koszty związane z używaniem samochodów służbowych osobowych oddanych do wyłącznej dyspozycji członkom zarządu, wykorzystywanych przez członków zarządu w celach służbowych jak i prywatnych, do wysokości 75%.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.(…)

Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w tym celu, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »