Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Samochód w firmie

02.07.2018

Samochód wielozadaniowy typu van a jednorazowa amortyzacja

Pytanie: Wnioskodawca nabył w grudniu 2017 r. samochód Volkswagen Crafter. Z posiadanych przez Niego dokumentów (tj. faktury VAT oraz dowodu rejestracyjnego) wynika, iż jest to samochód ciężarowy. Czy w przypadku ww. samochodu można zastosować przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokonać jednorazowej amortyzacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2018 r. (data wpływu 13 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 25 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Stosownie do zapisów art. 5a ust. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.) jest również małym podatnikiem.

Wnioskodawca zakupił w listopadzie 2017 r. do celów prowadzonej działalności gospodarczej minikoparkę wraz z przyczepą do jej przewozu. Z uwagi na warunki techniczne, które umożliwiają ciągnięcie załadowanej przyczepy o masie 2.600 kg, żaden z posiadanych przez Niego pojazdów nie spełniał wymaganych kryteriów. Wobec powyższego, Wnioskodawca zakupił pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów będzie wyższa niż 5.500 kg, zaś dopuszczalny nacisk osi wyższy niż 22 kN. Wnioskodawca nabył w grudniu 2017 r. samochód Volkswagen Crafter. Z posiadanych przez Niego dokumentów (tj. faktury VAT oraz dowodu rejestracyjnego) wynika, iż jest to samochód ciężarowy.

Samochód, o którym mowa we wniosku ma następujące parametry: dwa rzędy siedzeń, oddzielone od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą, 5 miejsc, masa własna 2.065 kg, dopuszczalna masa całkowita 3.500 kg, dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 6.300 kg, dopuszczalna ładowność 1.435 kg, największy dopuszczalny nacisk osi 22,05 kN. Pojazd posiada również hak.

Opisany we wniosku samochód nie jest pojazdem specjalnym. Z uwagi na warunki techniczne, którym odpowiada można by uznać, że jest to pojazd wielozadaniowy typu van. Przesłanką, która powoduje jednak, że nie można go zakwalifikować do pojazdów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług jest fakt, że jest on zarejestrowany na 5 osób i posiada dwa rzędy siedzeń, które odgrodzone są trwałą przegrodą od części ładownej. Pojazd ten jest zatem tzw. „brygadówką”, służącą do przewozu brygady pracowników wraz z materiałami. Z uwagi na gabaryty omawianego pojazdu korzystanie z niego do celów innych niż związanych z prowadzoną działalnością jest prawie niemożliwe.

Wnioskodawca zaznacza, iż nie zostało przeprowadzone dodatkowe badanie techniczne przez okręgową stację kontroli pojazdów, więc nie posiada On zaświadczenia zawierającego adnotację o spełnieniu, czy też niespełnieniu wymagań pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych.

Wartość początkowa samochodu zakupionego przez Wnioskodawcę wynosi 31.500,00 zł. Został wprowadzony do ewidencji środków trwałych dnia 6 grudnia 2017 r.

Łączna wartość odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym, w którym dokonany został jednorazowy odpis amortyzacyjny nie przekracza równowartości kwoty 50.000 euro, przeliczonej na złote, zgodnie z art. 22k ust. 12, z uwzględnieniem przepisu art. 22k ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku opisanego we wniosku samochodu Volkswagen Crafter można zastosować przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokonać jednorazowej amortyzacji?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 50.000,00 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

W art. 5a pkt 19 (winno być: art. 5a ust. 19a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zawarta definicja samochodu osobowego, nie ma natomiast definicji samochodu ciężarowego. Według dokumentów, które Wnioskodawca otrzymał przy zakupie i rejestracji pojazdu samochód, jaki zakupił jest samochodem ciężarowym, a nie samochodem osobowym z homologacją ciężarową.

W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, iż ma prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji zakupionego samochodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »