Samochód w wynajmie długoterminowym w kosztach podatkowych

Wartością samochodu osobowego, na potrzeby obliczenia limitu kosztów podatkowych, jest jego wartość wynikająca z umowy najmu, która powinna odpowiadać wartości rynkowej samochodu na dzień zawarcia umowy pomiędzy stronami umowy. Innymi słowy, wartość przedmiotu umowy powinna odzwierciedlać jego wartość rynkową. W przypadku braku określenia ww. wartości w umowie lub uznania jej za niewiarygodną, wartość tą należy określić na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu - Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

 

W celu realizacji zadań związanych z działalnością gospodarczą spółka zawiera z podmiotami trzecimi umowy długoterminowego najmu samochodów osobowych, z reguły na okres 36 miesięcy. Okres umowy najmu samochodu każdorazowo przekracza okres 6 miesięcy. Podmioty trzecie z którymi spółka zawiera umowy najmu nie stanowią dla niej podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka jako najemca płaci wynajmującemu czynsz z tytułu najmu samochodu. Część kapitałowa czynszu za najem samochodów, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego, podlega zaliczaniu do kosztów podatkowych w ograniczonym zakresie, tj. w takim jaki wynika z limitu określonego w art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Za utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym samochodów, naprawy, ubezpieczenie odpowiada wynajmujący. Wynajmujący obciąża tymi kosztami spółkę wystawiając fakturę lub dodatkowe pozycje na fakturze w ramach opłaty serwisowej. Koszty napraw bezpośrednio ponosi także wynajmujący, ale obciąża tymi kosztami spółkę wystawiając dodatkowa fakturę lub zwiększając fakturę comiesięczna o dodatkową pozycję. Koszty utrzymania w odpowiednim stanie technicznym samochodów, koszty napraw, ubezpieczenia podlegają zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych w 75%. Koszty paliwa ponosi najemca zgodnie z faktycznym zużyciem.

W związku z powyższym we wniosku o interpretację spółka zapytała:

  1. jak ustalać wartość samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy najmu na potrzeby obliczenia limitu kosztów podatkowych o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
  2. czy wartość ustaloną w sposób o którym mowa w pytaniu nr 1 należy przyjąć na dzień wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych?

Zdaniem spółki:

  1. na potrzeby obliczenia limitu kosztów podatkowych o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy najmu należy ustalić na podstawie wartości rynkowej.
  2. wartość ustaloną w sposób o którym mowa w pytaniu nr 1 należy przyjąć na dzień wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych.

 

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 oraz 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2159, dalej: „ustawa nowelizująca”) wprowadziła limit zaliczania do kosztów uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 16 ust. 5d ustawy CIT, w przypadku gdy umowa najmu, dzierżawy lub...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »