Samochód w leasingu finansowym a korekta kosztów

Pytanie podatnika: Czy zaliczając na dzień 31 grudnia 2013 do kosztów podatkowych odpis z tytułu amortyzacji planowej za 2013 rok, Wnioskodawca powinien jednocześnie dokonać korekty tego kosztu do wysokości faktycznie opłaconej w 2013 roku wartości (sumy) rat kapitałowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2013 r. (data wpływu 11 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą - usługi medyczne, jest lekarzem specjalistą. Zainteresowany świadczy usługi medyczne prawie wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Jest to działalność rozliczana na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej.

W marcu 2012 roku Wnioskodawca zakupił dla potrzeb swojej działalności samochód osobowy w tzw. leasingu finansowym - zgodnie z art. 23f ust. 1 ustawy o PDOF.

Ponieważ jego wartość początkowa przewyższa równowartość 20.000 euro, to zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF, odpisy w części od nadwyżki ponad ww. kwotę nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

Do końca roku 2012 suma kapitału spłaconego w ramach miesięcznych rat leasingowych wyniosła 12.500 zł, natomiast odpis amortyzacyjny ze 2012 rok - w części zaliczanej do kosztów podatkowych wyniósł 24.700 zł.

Od stycznia 2013 roku obowiązuje zasada korygowania kosztów podatkowych w przypadku braku zapłaty. Resort Finansów wskazuje, że zasady zawarte w art. 24d ustawy o PDOF mają zastosowanie również do umów leasingu finansowego, także tych zawartych przed 1 stycznia 2013 roku, o ile kwoty kosztów wynikających z tych umów są zaliczane do kosztów po 1 stycznia 2013.

Wątpliwości budzi jednak sposób i to, czy w danej sytuacji należy dokonać korekty - w przypadku Wnioskodawcy - korekty odpisu amortyzacyjnego z tytułu wyżej opisanego leasingu.

Zgodnie z planem amortyzacji środków trwałych na dzień 31 grudnia zostanie dokonany jednorazowo odpis amortyzacyjny za 2013 rok za samochód z umowy leasingu w wysokości przypadającej planowo na 2013 rok. Jednocześnie Wnioskodawca zakłada, że na dzień 31 grudnia 2013 roku będą zapłacone wszystkie raty leasingowe, których termin zapłaty przypadał w 2013 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym, zaliczając na dzień 31 grudnia 2013 do kosztów podatkowych odpis z tytułu amortyzacji planowej za 2013 rok, Wnioskodawca powinien jednocześnie dokonać korekty tego kosztu do wysokości faktycznie opłaconej w 2013 roku wartości (sumy) rat kapitałowych?

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawodawca, wprowadzając zapisy ustawowe mające na celu zapobieganie zatorom płatniczym, nie miał na celu zmuszania podatników do korygowania kosztów podatkowych w sytuacji, gdy raty za nabyty towar - w przypadku Wnioskodawcy samochód w leasingu finansowym - są spłacane terminowo.

Zainteresowany uważa, że jeśli w 2013 roku zapłaci wszystkie raty, wyznaczone w umowie leasingu do zapłaty w tymże roku, to będzie mógł zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania cały, roczny odpis wynikający z przyjętego planu amortyzacji, oczywiście z uwzględnieniem zapisu w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy PDOF, pomimo, że suma (wartość) spłaconych, wymagalnych rat kapitałowych jest znacznie niższa od raty amortyzacji podatkowej za 2013 rok.

Taka sama sytuacja będzie miała miejsce w latach następnych, gdyż przyjęty w ewidencji środków trwałych planowany okres amortyzacji samochodu jest krótszy niż okres trwania umowy leasingu.

Fakt, że spłacane raty kapitałowe i ich suma roczna są znacznie niższe niż rata odpisu amortyzacji podatkowej, nie jest przeszkodą, aby do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć amortyzację w takiej wysokości, jaka wynika z przyjętego planu amortyzacji, o ile raty do opłacenia w danym roku zostaną zapłacone w danym roku.

Wnioskodawca uważa, że w przypadku stosowania jednego odpisu za dany rok podatkowy na 31 grudnia, musi dopełnić warunku, aby wszystkie płatności przypadające na dany rok zostały zapłacone w tymże roku i wówczas nie musi dokonywać korekty kosztu z tytułu amortyzacji samochodu, pomimo, że spłacona część ka...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »