Samochód prywatny pracownika - rozliczenie PIT i ZUS

Pracownik może wykorzystywać dla potrzeb zakładu pracy samochód, którego jest właścicielem lub który używa na podstawie innego tytułu, niż prawo własności, a następnie otrzymywać zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów. Dokonanie zwrotu takich kosztów może wiązać się z obowiązkiem pobrania zaliczki na podatek dochodowy, a niekiedy także z koniecznością naliczenia składek ZUS. Istotne przy tym jest przede wszystkim to, czy samochód nie będący własnością pracodawcy jest wykorzystywany w związku z wykonywaniem podróży służbowych, czy w jazdach lokalnych. Nie bez znaczenia jest również podstawa prawna dokonywanego zwrotu oraz to, czy zwrot ten ma formę ryczałtu, czy też wynika z faktycznie przejechanej ilości kilometrów.

Jazdy lokalne

Zwrot kosztów ponoszonych przez pracowników w związku z wykorzystywaniem ich prywatnych pojazdów dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych może odbywać się w oparciu o:

 1. przepisy konkretnych ustaw, które dopuszczają lub wręcz nakazują dokonywanie takiego zwrotu

  Wskazać tu można:
  • pracowników Służby Leśnej, w tym również strażników leśnych, a także listonoszy, używających własnych pojazdów do celów służbowych, w jazdach lokalnych, którym – jak wynika z art. 46a ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59, z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1109, z późn. zm.) – „może być przyznane prawo do zwrotu kosztów związanych z używaniem tych pojazdów”,
  • pracowników socjalnych, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, którym - w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji pracodawcy - zgodnie z art. 121 ust. 3c ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) „przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania (…) czynności zawodowych”.
 2. postanowienia umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem

Podstawą prawną zawarcia takiej umowy jest art. art. 34a ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1265, z późn. zm.), zgodnie z którym na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane, do celów służbowych, samochody osobowe, motocykle i motorowery niebędące własnością pracodawcy.

Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania tych pojazdów określone są zaś w wydanym na podstawie art. 34a ust. 2 ww. ustawy rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.; dalej: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.).

W zależności od tego, o którą z dwóch wyżej wskazanych podstaw oparty jest zwrot wydatków dokonywany w związku z wykorzystywaniem samochodu niebędącego własnością pracodawcy, na gruncie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) będzie on:

 • zwolniony z opodatkowania, lub
 • opodatkowany.

I tak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT, wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, d...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »