Samochód osobowy z przyczepą w kosztach firmy

Pytanie: Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług stomatologicznych, usług kosmetycznych oraz wynajmu powierzchni reklamowych. Swoje usługi Wnioskodawca będzie promować na przyczepie oraz samochodzie (mobilna reklama). Czy Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu zakup samochodu osobowego wraz z przyczepą i comiesięczne faktury za kupioną benzynę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2018 r. (data wpływu 13 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek – uzupełniony pismem z 25 października 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług stomatologicznych, usług kosmetycznych oraz wynajmu powierzchni reklamowych. Swoje usługi Wnioskodawca będzie promować na przyczepie oraz samochodzie (mobilna reklama).

Wnioskodawca zamierza się też reklamować z głośników umieszczonych w mobilnym samochodzie, tzn. jeżdżącym samochodzie. Innowacyjnością usług Wnioskodawcy będzie dojazd do domu klienta i świadczenie usług w domu klienta. Oprócz tego Wnioskodawca będzie też świadczyć usługi w dwóch lokalach.

Wnioskodawca pomiędzy lokalami przemieszczać się będzie samochodem. Żeby przemieszczać się samochodem osobowym z przyczepą, Wnioskodawca będzie ciągle kupować paliwo.

W uzupełnieniu do powyższego opisu Wnioskodawca doprecyzował, że:

 1. samochód osobowy i przyczepa stanowić będą składniki majątku wykorzystywane do działalności gospodarczej, spełniające warunki do uznania ich za środki trwałe;
 2. cena przyczepy nie będzie przekraczać kwoty 10 000 zł:
  • cena samochodu osobowego tańszego nie będzie przekraczać kwoty 10 000 zł, cena drugiego samochodu osobowego będzie przekraczać kwotę 10 000 zł. Wnioskodawca zamierza kupić dwa samochody osobowe.
  • Samochody osobowe oraz przyczepę Wnioskodawca kupi od osoby fizycznej;
  • wartość jednego samochodu osobowego nie będzie przekraczać kwoty 10 000 zł. Wartość drugiego samochodu osobowego będzie przekraczać równowartość 15 000 zł;
  • wartość zakupu przyczepy nie będzie przekraczać równowartości 15 000 zł;
  • Wnioskodawca uiści płatność za zakupy samochodów osobowych przelewem;
  • Wnioskodawca płatność za przyczepę uiści przelewem;
  • cena nabycia tego droższego samochodu nie będzie przekraczać kwoty 20 000 euro (przeliczone na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu zakup samochodu osobowego wraz z przyczepą i comiesięczne faktury za kupioną benzynę?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakup samochodu osobowego wraz z przyczepą oraz faktury za zakupią benzynę, ponieważ samochód osobowy wraz z przyczepą i benzyna stanowiąca jego napęd są Wnioskodawcy koniczne do prowadzenia działalności.

Albowiem:

 • samochód będzie oklejony reklamami (reklama mobilna działalności Wnioskodawcy),
 • w samochodzie będzie głośnik informujący i zachęcający do skorzystania z usług Wnioskodawcy (reklama mobilna),
 • na przyczepie doczepionej do samochodu Wnioskodawca będzie miała:
  1. powierzchnię reklamową do wynajęcia (źródło przychodów),
  2. reklamę własnej działalności (usługi kosmetyczne i stomatologiczne),
 • samochód osobowy jest Wnioskodawcy konieczny do świadczenia usług stomatologicznych i kosmetycznych w domu klienta (na tym polegać będzie innowacyjność i konkurencyjność firmy Wnioskodawcy),
 • samochód osobowy będzie Wnioskodawcy też potrzebny do przemieszczania się pomiędzy dwoma lokalami.

W tych dwóch lokalach Wnioskodawca będzie prowadzić działalność tradycyjną, tzn. stacjonarną świadczenia usług stomatologicznych i kosmetycznych.

Skoro samochód osobowy wraz z przyczepą Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, to będzie też mogła zliczyć do kosztów uzyskania przychodów paliwo. Bo bez paliwa samochód z przyczepą nie będzie jeździć.

Bez paliwa Wnioskodawca nie będzie mógł świadczyć usług w domu klienta oraz nie będzie mógł się reklamować mobilnie. Wynajem mobilnej powierzchni reklamowej będzie też przecież źródłem i sposobem działalności Wnioskodawcy. Paliwo, czyli wszystkie faktury za opłacenie napędu Wnioskodawcy samochodu osobowego Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, bowiem faktury za opłacone paliwo stanowią koszt uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług stomatologicznych, usług kosmetycznych oraz wynajmu powierzchni reklamowych. Wnioskodawca zamierza zakupić 2 samochody osobowe oraz przyczepę reklamową, które będą stanowić składniki majątku wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej. Składniki te spełnią warunki do uznania ich za środki trwałe. Cena przyczepy nie będzie przekraczać kwoty 10 000 zł, a cena pierwszego samochodu osobowego nie będzie przekraczać kwoty 10 000 zł, natomiast drugiego przekroczy wartość 15 000 zł, lecz nie przekroczy kwoty 20 000 zł euro (przeliczone na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania). Wnioskodawca zakupi samochody osobowe oraz przyczepę od osoby fizycznej. Wydatki z tytułu zakupu samochodów osobowych oraz przyczepy ureguluje za pomocą przelewu bankowego. Wnioskodawca będzie promować świadczone usługi, wykorzystując do tego celu przyczepę z reklamą oraz samochód osobowy (mobilna reklama). Dla celów reklamy Wnioskodawca zamierza użyć głośników w samochodzie. Innowacyjnością usług Wnioskodawcy będzie świadczenie usług w domu klienta. Ponadto Wnioskodawca będzie świadczyć usługi w dwóch lokalach. Wnioskodawca będzie wykorzystywać samochody osobowe na dojazd do klientów, a także do poruszania się między lokalami, w których będzie także świadczyć usługi. W tym celu Wnioskodawca będzie dokonywać zakupu paliwa.

Zasady kwalifikowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 22 i 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 tej ustawy: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Należy zauważyć, że powyższa definicja kosztów uzyskania przychodów ma charakter ogólny, natomiast unormowania odnoszące się do kosztów są rozległe i charakteryzują się znacznym stopniem komplikacji. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »