Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.11.2015

Samochód na wynajem a odliczenie VAT

Pytanie podatnika: Czy w powyższym przypadku będzie Wnioskodawca mógł ubiegać się przy zakupie ww. samochodu o zwrot podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2015 r. (data wpływu) uzupełnionym pismem z dnia 8 października 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa zwrotu podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze dokumentującej zakup samochodu przeznaczonego na najem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 17 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa zwrotu podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze dokumentującej zakup samochodu przeznaczonego na najem.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 8 października 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, pytanie i stanowisko.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
(ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wypieku pieczywa oraz wynajmu budynku dla Przedszkola „”. Przedszkole znajduje się w na ulicy, jest to ta część miasta, która została zapomniana przez władze miasta i żadna komunikacja miejska, czy minibusy nie rozwiązują problemu komunikacyjnego.

Wnioskodawca planuje zakup samochodu marki Wolksvagen z ilością miejsc siedzących: dziewięć łącznie z kierowcą. W świetle prawa ww. samochód kwalifikuje się jako osobowy.
Natomiast zakupione przez Wnioskodawcę auto zostanie wynajęte na potrzeby przedszkola przy ulicy, w którym zajęcia odbywają się prze cały rok kalendarzowy, czyli przez 12 miesięcy auto będzie na wynajem, dowożąc i odwożąc dzieci. W przedszkolu pracuje 20 osób, które chętnie dojadą do i z pracy. Samochód będzie również przeznaczony na dowóz na zajęcia dodatkowe do centrum (basen, biblioteka itp.), wycieczki do lasu, czy na zajęcia rehabilitacyjne do „”.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca prowadzi m.in. działalność w zakresie wynajmu pojazdów samochodowych PKD 77.11.Z. Na pytanie, „Jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, to należy podać czy ma stosowy zapis we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej”, Wnioskodawca wskazał, że posiada stosowny zapis we wpisie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na pytanie, „Należy jednoznacznie wskazać, dla pojazdu objętego zakresem pytania: rodzaj, typ, dopuszczalną ładowność, liczbę miejsc oraz dopuszczalną masę całkowitą pojazdów określoną w karcie pojazdu, dowodzie rejestracyjnym” Wnioskodawca odpowiedział „Volkswagen; liczba miejsc 8 +kierowca (razem 9 osób). Ładowność 1,2 tony, DMC 3,5 tony.

Faktura dotycząca zakupu pojazdu będzie wystawiona na Wnioskodawcę. Zakupiony pojazd będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy.

Pojazd będący przedmiotem wniosku będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (przychód z najmu tego samochodu). W myśl art. 86a ust. 9 ustawy o VAT, kupiony pojazd nie jest pojazdem specjalnym. Pojazd będący przedmiotem wniosku będzie wyłącznie oddany w najem.

Na pytanie, „Czy pojazd będący przedmiotem wniosku będzie wykorzystywany również w pozostałej działalności Wnioskodawcy - prócz najmu...”, Wnioskodawca odpowiedział „Pojazd będący przedmiotem wniosku nie będzie – prócz najmu wykorzystywany w pozostałej działalności gospodarczej Wnioskodawcy”.

Najem samochodu będzie udokumentowany fakturą i opodatkowany podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca pojazd będący przedmiotem wniosku będzie wykorzystywał wyłącznie do celów działalności gospodarczej-najem.

Na pytanie, „Jeżeli Wnioskodawca będzie wykorzystywał pojazd wyłącznie do celów działalności gospodarczej należy wskazać, czy z posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów obiektywnie wynika, że przedmiotowy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej i wykluczone jest wykorzystanie tego samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Wnioskodawca będzie wykorzystywał pojazd wyłącznie do celów działalności gospodarczej na podstawie regulaminu, który reguluje wykorzystywanie przedmiotowego pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Wykluczone jest wykorzystywanie tego samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą”. Pojazd będzie wykorzystywany do działalności na podstawie regulaminu.

Na pytanie „Jeżeli Wnioskodawca będzie wykorzystywał przedmiotowy pojazd do celów działalności gospodarczej należy wskazać w jaki sposób Wnioskodawca będzie kontrolował, czy przedmiotowy pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej...” Wnioskodawca odpowiedział: „Wnioskodawca będzie wykorzystywał przedmiotowy pojazd do celów działalności gospodarczej na podstawie regulaminu, jak również na podstawie umowy najmu, która będzie zawarta na czas nieokreślony i nie będzie wykorzystywany w innym celu niż najem. Zatem oczywiste jest, że przedmiotowy pojazd będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w działalności gospodarczej. Wnioskodawca odda pojazd w najem i z umowy najmu i regulaminu będzie wynikać, że pojazd nie będzie wykorzystywany do pozostałej działalności gospodarczej. Z umowy najmu i regulaminu będzie wynikać, że pojazd będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej.”

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
(ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku)
Czy w powyższym przypadku będzie Wnioskodawca mógł ubiegać się przy zakupie ww. samochodu o zwrot podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:
(ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)
Wnioskodawca uważa, że przysługuje Jemu zwrot podatku VAT przy zakupie samochodu przeznaczonego do transportu osób zgodnie z jego wpisem do ewidencji gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »