Rząd zezwolił na sprzedaż gorszej jakości węgla

Mając na względzie interes konsumentów oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, a także komfortu cieplnego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strony społecznej, jak i rządowej, ze względu na wyższą rację stanu incydentalnie Minister Klimatu i Środowiska stworzył możliwość przez okres 60 dni od dnia 29 czerwca 2022 r. wprowadzania do obrotu paliw stałych niespełniających wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych - czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 34463 do ministra klimatu i środowiska w sprawie czasowego odstąpienia od dotychczasowych wymagań jakościowych dla paliw stałych

Szanowna Pani Minister!

Walka ze smogiem powinna być dla nas wszystkich priorytetem, dlatego wielu dziwi fakt, że w życie weszło rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Mimo że nowa regulacja ma być czasowa i obowiązywać przez 60 dni, ten nagły zwrot w polityce antysmogowej jest krokiem niebezpiecznym i rodzącym wiele obaw.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy sporządzono analizy, w jaki sposób powyższe działania mogą zaszkodzić wieloletnim rządowym i samorządowym staraniom o poprawę jakości powietrza?
  2. Czy brane jest pod uwagę ewentualne przedłużenie czasu obowiązywania przedmiotowego rozporządzenia? Od jakich czynników będzie zależeć taka decyzja?
  3. Jak powyższe rozporządzenie ma się do samorządowych uchwał antysmogowych oraz trwającej realizacji programów dotyczących wymiany tzw. kopciuchów? Czy nie stoi ono z nimi w sprzeczności?
  4. Jak Pani Minister ustosunkuje się do tezy, iż dla klientów końcowych lepszym rozwiązaniem mogłoby być zmniejszenie obciążeń fiskalnych, takich jak podatki czy składki, wpływających na dzisiejsze ceny węgla, zamiast czasowego znoszenia wymagań jakościowych, które może negatywnie wpływać na zdrowie Polaków?

 

Posłanka Katarzyna Osos

7 lipca 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 34463 w sprawie czasowego odstąpienia od dotychczasowych wymagań jakościowych dla paliw stałych

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację Pani Poseł Katarzyny Osos, z dnia 11 lipca 2022 r., znak: K9INT34463, w sprawie czasowego odstąpienia od dotychczasowych wymagań jakościowych dla paliw stałych, poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

Na wstępie pragnę poinformować, że rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1351) realizuje upoważnienie zawarte w art. 6a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315). Zgodnie z powyższym przepisem w przypadku wystąpienia na rynku nadzwyczajnych zdarzeń skutkujących zmianą warunków zaopatrzenia w paliwa stałe, powodujących utrudnienia w przestrzeganiu wymagań jakościowych lub zagrażających bezpieczeństwu energetycznemu Rzeczypospolitej Polskiej, minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu - czyli Minister Klimatu i Środowiska, może, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony nie dłuższy niż 60 dni, odstąpić od stosowania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ww. ustawy, czyli wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1890). Podkreślić należy, że w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i wprowadzonych sankcji, w tym decyzji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu RP oraz innych państw o zaprzestaniu importu paliw z Rosji, ceny węgla znacząco wzrosły i wystąpiły na rynku nadzwyczajne zdarzenia skutkujące zmianą warunków zaopatrzenia w paliwa stałe zagrażające bezpieczeństwu energetycznemu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Obecna wyjątkowa sytuacja wynika z większego zapotrzebowania na węgiel, kosztem gazu ziemnego oraz czasowo mniejszej dostępności surowca wynikającej z konieczności zapewnienia dostaw węgla z innych niż Rosja kierunków. Warto w tym miejscu wskazać, iż jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w ostatnich latach pokrycie zapotrzebowania na węgiel energetyczny w sektor...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »