Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.09.2015

Ryczałt za samochód służbowy. Trudności w ustaleniu wartości świadczenia a PIT

Pytanie podatnika: Czy ustalony sposób rozliczania użytkowników (pracowników) korzystających z samochodów służbowych do celów prywatnych, w zakresie w jakim nie przekraczają oni (użytkownicy/pracownicy) ustalonych limitów kilometrów, oparty na innym niż w art. 12 ust. 2a i 2b ustawy o PIT modelu rozliczenia (wg ryczałtu stanowiącego iloczyn udostępnionego limitu kilometrów i stawki za jeden kilometr) generuje obowiązek ustalania przychodu pracownika w wysokości różnicy pomiędzy wartością określoną w art. 12 ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej: A, Spółka) jest spółką świadczącą usługi porządkowo-czystościowe na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Spółka w ramach dzielności gospodarczej wykorzystuje samochody, w tym samochody osobowe w rozumieniu art. 4a pkt 9a uPDOF (dalej: Samochody). Samochody najczęściej są wykorzystywane przez Spółkę na podstawie umów leasingu. A świadczy również usługi zarządzania flotą samochodową na rzecz innych spółek Grupy.

W A funkcjonuje wewnętrzny akt korporacyjny pt. „Regulamin użytkowania samochodów osobowych” (dalej: Regulamin). Regulamin reguluje zasady korzystania z Samochodów służbowych udostępnianych przez A na rzecz użytkowników tychże samochodów.

Co do zasady, z Samochodów korzystają użytkownicy, których zakres obowiązków służbowych wymaga mobilności (np. handlowcy, menedżerowie którzy podróżują w ramach obowiązków służbowych).

Zgodnie treścią ww. Regulaminu:

 1. Zasadniczo, Samochody wykorzystywane są dla celów służbowych.
 2. Każdy użytkownik Samochodu ma prawo do odpłatnego korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych w czasie wolnym od pracy i w sposób nie kolidujący z interesami, dobrym imieniem i wizerunkiem Spółki,
 3. Użytkowanie Samochodu w celach prywatnych odbywa się wyłącznie na podstawie umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a ICL (wzór umowy stanowi załącznik do Regulaminu),
 4. Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych odbywa się za odpłatnością, której zasady i wysokość określa Regulamin.
 5. Wysokość odpłatności ustala się w wysokości iloczynu limitu kilometrów, jaki przysługuje danemu użytkownikowi do wykorzystania dla celów prywatnych (wysokość limitu poszczególnych użytkowników jest zróżnicowana i uzależniona od funkcji lub stanowiska służbowego) i stawki za jeden kilometr,
 6. Stawka za jeden kilometr to iloczyn wartości 0,7 i maksymalnej stawki przebiegu pojazdu określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.),
 7. Jeżeli użytkownik przekroczy wartość limitu przysługującego do wykorzystania dla celów prywatnych, to użytkownik zobowiązany jest każdorazowo do zgłoszenia na piśmie takiego faktu - w danym miesiącu w terminie do 3 dnia następnego miesiąca. W takim przypadku użytkownik zostanie obciążony kosztem takiego przekroczenia (na ww. zasadach).

Przykładowo:

Użytkownik, któremu przysługuje miesięczny limit w wysokości 500 kilometrów, korzystając z samochodu o pojemności skokowej pow. 900 cm3, jest obowiązany do miesięcznej odpłatności za korzystanie z auta do celów prywatnych w kwocie 292,53 zł.

Należy nadmienić, iż ustalone wynagrodzenie za użytkowanie auta do celów prywatnych ma charakter ryczałtowy, tzn. użytkowanie w mniejszym zakresie nie powoduje obniżenia ustalonego wynagrodzenia, natomiast dopiero przekroczenie limitu nakłada na użytkownika obowiązek zgłoszenia tego faktu i ustalenia wyższej odpłatności.

Należy również dodać, iż wysokość stawki za jeden kilometr korzystania z auta służbowego do celów prywatnych (0,7 maksymalnej stawki przebiegu pojazdu określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy) jest w identycznej wysokości jak stosowana w A wysokość stawki w przypadku zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy. W założeniu twórców Regulaminu świadczenia w postaci (i) udostępniania auta służbowego do celów prywatnych użytkownika i (ii) udostępniania auta prywatnego do celów służbowych pracodawcy powinny być kalkulowane w sposób analogiczny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy ustalony przez A sposób rozliczania użytkowników (pracowników) korzystających z samochodów służbowych do celów prywatnych, w zakresie w jakim nie przekraczają oni (użytkownicy/pracownicy) ustalonych limitów kilometrów, oparty na innym niż w art. 12 ust. 2a i 2b uPDOF modelu rozliczenia (wg ryczałtu stanowiącego iloczyn udostępnionego limitu kilometrów i stawki za jeden kilometr) generuje obowiązek ustalania po stronie A (jako płatnika podatku PIT o którym mowa w art. 31 uPDOF) przychodu pracownika w wysokości różnicy pomiędzy wartością określoną w art. 12 ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika?

Zdaniem Wnioskodawcy, ustalony przez A sposób rozliczania użytkowników (pracowników) korzystających z samochodów służbowych do celów prywatnych, w zakresie w jakim nie przekraczają oni (użytkownicy/pracownicy) ustalonych limitów kilometrów, oparty na innym niż w art. 12 ust. 2a i 2b uPDOF modelu rozliczenia (wg ryczałtu stanowiącego iloczyn udostępnionego limitu kilometrów i stawki za jeden kilometr) nie generuje obowiązku ustalania po stronie A (jako płatnika podatku PIT o którym mowa w art. 31 uPDOF) przychodu pracownika w wysokości różnicy pomiędzy wartością określoną w art. 12 ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 12 ust. 2a uPDOF wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

 1. 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
 2. 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »