Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.10.2015

Ryczałt. Najem mieszkania stanowiącego odrębny majątek małżonków

Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem w udziale wynoszącym 1/2 części lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną własność. Właścicielem pozostałej części jest jej mąż. Małżonkowie nabyli ww. mieszkanie będąc stanu wolnego. Nie zawierali umów majątkowych małżeńskich rozszerzających wspólność majątkową. Czy przychody osiągane przez małżonków z tytułu najmu przedmiotowego lokalu będą mogły być opodatkowane w całości przez jednego z małżonków, po złożeniu stosownych oświadczeń?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębny majątek małżonków - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębny majątek małżonków.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 23 września 2015 r., Nr IPTPB1/4511-423/15-2/MH, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 23 września 2015 r. (data doręczenia 28 września 2015 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 2 października 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni (dalej również: „Podatniczka”) jest współwłaścicielem w udziale wynoszącym 1/2 części lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną własność. Właścicielem pozostałej części (tj. również 1/2) jest mąż Podatniczki. Małżonkowie nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w ułamkowych wymienionych wyżej częściach będąc stanu wolnego. Po zawarciu związku małżeńskiego dokonali przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa wyodrębniając własność lokalu. Nie zawierali umów majątkowych małżeńskich rozszerzających wspólność majątkową. Obecnie Podatniczka wraz z mężem rozważają zawarcie umowy najmu przedmiotowego lokalu osobie fizycznej na cele mieszkalne, w ramach najmu prywatnego.

W piśmie z dnia 30 września 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że:

 1. nie prowadzi działalności gospodarczej;
 2. przedmiotowy lokal mieszkalny nie wszedł do majątkowej wspólności małżeńskiej (Wnioskodawczyni dodała, że opisywała ten fakt we wniosku uważając, że nie jest on istotny dla możliwości wspólnego opodatkowania wpływów z najmu przez małżonków, gdyż spełnione są ku temu w ocenie Wnioskodawczyni wszelkie warunki formalne, a także zachowana jest w pełni celowość ekonomiczna tej regulacji, gdyż dochody z najmu są majątkiem wspólnym);
 3. czynności w związku z możliwym najmem lokalu będą uzależnione od aktualnej sytuacji życiowej i materialnej, jednak w ocenie Wnioskodawczyni będą miały charakter najmu okazjonalnego/prywatnego;
 4. odpowiedź na pytania o złożenie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania (w szczególności całości przychodów na imię Wnioskodawczyni), Wnioskodawczyni uzależnia od rozstrzygnięcia w interpretacji indywidualnej, na ile będzie uprawniona do skutecznego zastosowania tej formy wspólnego rozliczenia;
 5. Wnioskodawczyni nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej w zakresie najmu, więc będzie kwalifikować wpływy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jako przychody z najmu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 6. Wnioskodawczyni posiada inne źródło przychodów, tj. dochody ze stosunku pracy;
 7. przedmiotowy lokal ma powierzchnię 43,19 m2;
 8. umowa najmu zostanie zawarta przez Wnioskodawczynię lub małżonka, który również nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej w tym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychody (dochody) osiągane przez małżonków z tytułu najmu przedmiotowego lokalu będą mogły być opodatkowane w całości przez jednego z małżonków, po złożeniu stosownych oświadczeń, w myśl zapisów art. 8 ust. 3-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 12 ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Zdaniem Wnioskodawczyni, małżonkowie będą uprawnieni do opodatkowania przychodów (dochodów) z najmu przez jednego z nich, składając wymagane prawem oświadczenie w tym temacie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: „ustawa ryczałtowa”), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądza i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Z kolei w myśl ust. 6 zasada, o której mowa w ust. 5 ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.

Przedmiotowe oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Analogiczny mechanizm przewidziany został ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „u.p.d.o.f.”). Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f., przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Z kolei w myśl ust. 3, zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »