Rozwiązanie umowy leasingu a strata z likwidacji środka trwałego

Pytanie podatnika: Podatnik przyjął do użytkowania nieruchomość na podstawie umowy leasingu kapitałowego (finansowego). Nieruchomość została przyjęta do ewidencji środków trwałych i była amortyzowana wg stawki dla budynków i budowli. Ze względu na utratę płynności finansowej i nieregulowanie rat nastąpiło rozwiązanie umowy. Czy nieumorzona wartość środków trwałych pozostała na dzień likwidacji księgowej (rozwiązanie umowy) stanowi koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 kwietnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy nieumorzona wartość środków trwałych pozostała na dzień likwidacji księgowej (rozwiązanie umowy) stanowi koszt uzyskania przychodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy nieumorzona wartość środków trwałych pozostała na dzień likwidacji księgowej (rozwiązanie umowy) stanowi koszt uzyskania przychodu.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podatnik przyjął do użytkowania nieruchomość o wartości 10.710.127,86 zł netto (bez VAT) na podstawie umowy leasingu kapitałowego (finansowego) z dnia 23 grudnia 2011 r. Nieruchomość została przyjęta do ewidencji środków trwałych i była amortyzowana wg stawki dla budynków i budowli. Zgodnie z § 9 ust. 1 Ogólnych Warunków Umowy, który stanowi załącznik do umowy, odpisów amortyzacyjnych dot. przedmiotu leasingu dokonuje korzystający. Spłata rat kapitałowych zmniejsza zobowiązanie. Ze względu na utratę płynności finansowej i nieregulowanie rat nastąpiło rozwiązanie umowy. Finansujący wystawił fakturę korygującą na niespłaconą wartość (pozostałość) zobowiązania z tytułu rat kapitałowych w wysokości 4.151.075,80 zł. Na tej podstawie korzystający skorygował wartość przedmiotu leasingu i dokonał księgowej likwidacji obiektów. Nieumorzoną wartość (10.710.127,86 zł - 4.151.075,80 zł - 357.004,26 zł) odniesiono w pozostałe koszty operacyjne. Kwota spłaconych rat kapitałowych wraz z opłatą wstępną wyniosła 6.559.052,07 zł, natomiast wartość odpisów amortyzacyjnych za okres trwania leasingu wyniosła 357.004,26 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nieumorzona wartość środków trwałych pozostała na dzień likwidacji księgowej (rozwiązanie umowy) stanowi koszt uzyskania przychodu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z zawarciem umowy leasingu finansowego na mocy art. 17f ust. 1 ustawy o pdop, korzystający wykazał przedmiot leasingu w ewidencji środków trwałych oraz dokonywał amortyzacji bilansowej i podatkowej obiektów w trakcie trwania umowy.

W związku z tym, że likwidacja nie wynika ze zmiany rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca uważa, że nieumorzona wartość środków trwałych stanowi koszt uzyskania przychodów, co oznacza, że art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdop, nie ma w tym przypadku zastosowania. Zdaniem Wnioskodawcy, nieumorzona wartość środków trwałych może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej „ustawa o pdop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem a powstaniem przychodu lub zabezpieczeniem źródła uzyskiwania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów będą przy tym zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »